• Hem
  • Regeringen måst...
Pressmeddelanden

Regeringen måste återupprätta en anständig sjukförsäkring

Försäkringskassan beviljar allt färre sjuka människor sjukpenning och sjukersättning. Statistik visar att andelen som nekas ersättning nu är högre än på flera år.

– Det är alarmerande vittnesmål och siffror vi nästan dagligen får ta del av där människor som är sjuka inte beviljas den ersättning de borde ha rätt till, säger Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Försäkringskassan har nyligen ändrat sitt arbetssätt så att kompletteringar på inlämnade läkarintyg rutinmässigt begärs. Dessutom betalas inte längre ersättning ut i väntan på komplettering. Detta betyder att många sjuka människor försätts i en påfrestande situation av ovisshet och ekonomisk utsatthet.

Det är viktigt att säkerställa att ett förebyggande arbete görs, att arbetsgivare uppfyller sina skyldigheter kring rehabilitering och anpassning och självklart att inte ytterligare försvåra för sjuka människor

Vänsterpartiet vill se fler förebyggande åtgärder för att minska ohälsan och en välfungerande sjukförsäkring som går att lita på.

– Efter allt arbete Vänsterpartiet och regeringen har gjort för att ta bort stupstocken i sjukförsäkringen så är detta en tillbakagång, fortsätter Ulla Andersson. Jag förutsätter att regeringen snarast återkommer med förslag som återupprättar en anständig och hållbar sjukförsäkring.

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64