• Hem
  • Regeringen lans...
Nyheter

Regeringen lanserar SRHR-strategi i samråd med Vänsterpartiet

Sverige är ett föregångsland när det gäller sexualpolitik. Nu ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Ett av de främsta målen är att förstärka samtyckeskulturen.

– Vi är glada över att regeringen fortsätter på vår linje och vidtar mått för att bygga en samtyckeskultur på bred front, säger Jonas Sjöstedt.

Sedan 1950-talet har vi i Sverige varit världsledande när det gäller att utveckla och erbjuda radikal och välfungerande sexualundervisning. Att Sverige går i bräschen för en progressiv syn på sexuella rättigheter är något vi i Vänsterpartiet är stolta över och vill utveckla. De senaste åren har vi tyvärr sett hur läget hårdnat runt om i världen, med angrepp på aborträtt, genusforskning och rättigheter för hbtq-personer.

I samråd med Vänsterpartiet ger nu Regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utarbeta en ny strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

– Vänstern har alltid varit pådrivare för tillgång till preventivmedel, aborträtt och hbtq-rättigheter. Idag tar vi i samarbete med regeringen ytterligare ett steg för en modern syn på sex och jämställdhet.

En av de viktigaste delarna i uppdraget är satsningen på att etablera en ny kultur baserad på samtyckeslagstiftningen. Sedan samtyckeslagen klubbades för lite mer än ett år sedan har vi kunnat se att den haft god effekt.

Samtidigt ser vi att det finns brister, och att vi måste utveckla och fördjupa lagens verkningar. Målet med den här lagen, precis som med lagen mot barnaga på sin tid, måste lika mycket vara att skapa attitydförändringar som att se till att lagen fungerar rent juridiskt.

– Samtyckeslagen var ett stort framsteg, sex ska alltid vara frivilligt. Nu behöver vi arbeta för en samtyckeskultur för att lagens mål ska bli verklighet, säger Jonas Sjöstedt.

Därför ser Vänsterpartiet särskilt positivt på dessa delar av överenskommelsen som handlar om att inskärpa dessa principer i vårt vardagsliv. Vi ser att den kan fördjupa och förstärka samtyckesnormen i vårt samhälle, och alltså leda till att lagens avsikt faktiskt genomdrivs.

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst (ej sms): 070-620 00 64