• Hem
  • Regeringen har ...
Pressmeddelanden

Regeringen har pressats i rätt riktning om LSS

Efter hård press från Vänsterpartiet, funktionshinderrörelsen och många andra har regeringen gjort en försiktig ändring i regleringsbrevet till Försäkringskassan.
– Det är bra att vi har fått regeringen att ändra sig genom att peka ut de orättfärdiga beslut som fattats under hösten där hundratals barn och vuxna fått sin assistans indragen. Nu kommer vi följa den här utvecklingen mycket noga eftersom vi inte kan förutse vad den nya skrivningen får för betydelse i praktiken, eftersom kostnadsfokuset ändå ligger kvar, säger Maj Karlsson, Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson.

Den största förändringen i det nya regleringsbrevet är att regeringen inte börjar brevet med ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” så som det löd innan. Däremot har man längst ner i det nya regleringsbrevet fortfarande formuleringar som fokuserar på fusk och kriminalitet och att det ska vara särskilt fokus på den ökade timutvecklingen.
Vänsterpartiet tog i höstas ett utskottsinitiativ för att helt stryka all ordalydelse som handlar om att pressa kostnader, för att fokusera på LSS som den rättighetslagstiftning den är tänkt att vara och betona allas lika värde och rätt att leva sina liv.
– Vi hoppas att regeringen efter den mycket hårda debatt som varit äntligen börjar vända, men vi kommer att följa upp det här noga i nära dialog med funktionshinderrörelsen och Vänsterpartiet kommer inte tveka att agera igen om så behövs, säger Maj Karlsson.

För mer information:
Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson (V)
072-5383350

Vänsterpartiet presstjänst
070-620 00 64