Regeringen gör bara det storföretagen vill


Vi behöver inte Ceta – vi behöver ett handelsavtal som fördjupar demokratin, skriver Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk idag i Aftonbladet, men anledning av att EU:s handelsministrar idag förväntas anta eller avslå avtalet.

Regeringen har bara positiva ord att säga om handelsavtalet Ceta som förhandlats fram mellan EU och Kanada. Enligt planen ska avtalet godkännas idag av EU:s handelsministrar. Viss osäkerhet råder dock efter att det vallonska parlamentet i Belgien (nästan halva landets befolkning) röstat ett rungande nej till avtalet. Därmed saknar Belgiens regering grundlagsstöd för att godkänna Ceta. Det är goda nyheter. För inte bara Europaparlamentet, utan också alla nationella parlament inom EU måste säga ja, om Ceta ska bli giltigt. Kanske kan demokratiska processer trots allt stoppa detta demokratifientliga avtal?

Svenska regeringen, däremot, använder bara tomma ord som ”modernt och progressivt” utan att underbygga med fakta i sin PR-kampanj för Ceta.

Ett modernt och progressivt avtal låter ju bra, men varför är det då stora demonstrationer i Europa mot avtalet? Varför är de europeiska och kanadensiska facken negativa? Varför säger miljörörelser på bägge sidor Atlanten nej till Ceta?

Nej, S- och MP-regeringen agerar varken modernt eller progressivt i Ceta-frågan. Den gör bara det storföretagen vill.

Men en folklig mobilisering i Europa och nationella demokratiska processer kan stoppa avtalet. Vi behöver inte Ceta. Vi behöver handelsavtal som underlättar en politik för bättre miljö, förstärkt arbetsrätt och fördjupad demokrati.

Läs hela artikeln i Aftonbladet

Läs mer om vår politik kring handelsavtalen TTIP och CETA

En kommentar till “Regeringen gör bara det storföretagen vill”

 1. Svein Blikfeldt

  Jag tycker inte Sverige som land har sagt att vi ska vara med i nuvarande EU. Därmed tycker jag även Sverige saknar stöd i Grundlagen för CETA och TTIP . Jag ska skriva vad som stod på valsedeln i 1994.

  Frågan som stod på valsedeln var:

  Riksdagen har beslutat att det ska hållas en folkomröstning om Svenskt medlemskap i Europeiska Unionen (EU). Omröstningen gäller om Sverige skall bli medlem i EU enligt det avtal som förhandlades fram mellan Sverige och EU:s medlemsstater.

  Notera att det är ”enligt det avtal” som då förhandlades fram. Där fanns inte en avisering om att EU skulle bli något helt annat än det som skrevs på valsedeln.

  Sverige har mindre än 2% av rösterna i denna Unionen. att tro att våra åsikter väger mer är nog överkurs.

  Bra att våra deltagare där står på sig. Något är ju galet om demokratisk fattade beslut av store företag kan överprövas i domstol. Medan de små företag får godta den lagstiftning vi övriga lever med.

  Men som sagt, det finns en roll att spela till vårt medlemskap. Vad har man fått mandat till? På det bygger resterande i EU.

  Det finns åtminstone goda skäl för att få omförhandlad vårt medlemskap. Enbart för vårt land. Bör ju frågan komma på dagordningen. Ska vi bidra med x miljarder extra till EU. Eller borde det vara medel som kan finnas till reformutrymme här eller i bistånd för den delen.

  Fördelas det genom EU har våra politiker mindre än 2% av rösterna. Är det Sverige som fördelar medlen är det våra folkvalda som beslutar över hela reformutrymmet.Netto för 2016 är det runt 19-20 miljarder Sek. det handlar om när man drar från det som söks i bidrag från EU. Till något har ju detta kunnat användas.

  Det finns för våra folkvalda många goda skäl att strunta i CETA och TTIP. Men vad kan vi göra med mindre än 2% av rösterna. Är det grundlagsstridig är det kört. Frågan är, har man i den omröstning som gjordes fått mandat för detta?

  Det är la mycket som tyder på ett nej!

  Med vänliga hälsningar

  Svein Blikfeldt