• Hem
  • Rädda klimatet ...
Internt

Rädda klimatet där du bor

Fredag den 19 april höll Vänsterpartiet ett seminarium om lokala klimatinvesteringar. Vilka investeringar är viktiga och önskvärda? Vad kan Vänsterpartiet göra lokalt?
Jonas Sjöstedt inledde med att poängtera Vänsterpartiets inställning; en hållbar klimat- och miljöpolitik kräver också en rättvis fördelning av resurser.

Inledarna kom från så olika håll som Naturskyddsföreningen och Svenskt Näringsliv. Inläggen var korta, och hade en väldig bredd. Från internationella och globala frågor till hur lång tid det ska behöva ta för att få ett byggnadslov för en avfallsanläggning på Lidingö.
De omkring 50 deltagarna kunde sedan ställa frågor.

När det gällde det globala perspektivet menade Karl Hallding från Stockholm Environment Institute att hade Kina och andra utvecklingsländer accepterat västvärldens förslag på Köpenhamnsmötet om hur stora utsläpp som kunde tillåtas, så hade de helt enkelt inte haft möjlighet att utvecklas. Hundratals miljoner har redan lyfts ur fattigdom och ganska snart är det ännu fler. Men för att kunna göra det krävs resurser, och den ekvationen måste lösas.
Han ville se klimatfrågan kopplad till frågan om knappa resurser.

Klimpen, den miljard som satsades på olika miljöprojekt i kommunerna utvärderades av Elisa Abascal Reyes från Naturvårdsverket som menade att slutresultatet var positivt, även ekonomiskt.
Kjell Andersson från Svenska Bioenergiföreningen menade dock att Klimpens effekter på klimatet var marginell. De viktigaste frågorna var enligt honom trafik och industri, och där gjorde Klimpen liten nytta. Bättre då med generella stöd och skatter, ansåg Kjell Andersson.

Johanna Sandahl från Naturskyddsföreningen menade att Bilen, Biffen och Bostäderna var viktiga ur klimatsynpunkt. Där kunde mycket göras. Men det fanns också andra ”lågt hängande frukter” att ta tag i. Exempelvis att sluta subventionera fel saker, som transporter (främst diesel), flyget som inte alls beskattas eller EUs jordbrukssektor.
Där satsas 450 miljarder per år som skulle ha kunnat satsas på ett mycket bättre jordbruk, menade hon.

Linda Burenius Magnusson från Vindkraftföretaget O2, pratade också om hur en del medlemmar i KD blandat päron med äpplen i dagens Svenska Dagbladet, då de räknat ut att vindel var så mycket dyrare än gammal kärnkraft och vattenkraftsel. De hade helt enkelt inte räknat med de investeringar som svenska staten gjorde då dessa industrier byggdes upp och som nu är avskrivna. Att investera i något nytt är alltid dyrare, menade hon. Och eftersom vi nu har Europas äldsta kärnkraft är vi hur som helst tvungna att investera i något nytt.
Och att bygga kärnkraftverk är mycket dyrt och därför inte något alternativ i Europa idag.

Många fler, intressanta frågor diskuterades och Jens Holm, Vänsterpartiets riksdagsledamot i miljöfrågor, lovade ta med de synpunkter och förslag som kommit fram under dagen i det fortsatta lokala arbetet. En viktig fråga som återkom var att det är nödvändigt att jobba mer med hållbara transporter i kommunerna.