• Hem
  • Rädda barnens r...
Pressmeddelanden

Rädda barnens rapport visar värdet av barnreformerna i budgeten

Den nya barnfattigdomsrapporten från Rädda Barnen pekar ut en fortsatt stor barnfattigdom i Sverige, 12 procent, och det är barn till ensamstående och utlandsfödda som har de allra sämsta ekonomiska förutsättningarna.
–   Siffrorna för barnfattigdomen är ovärdiga ett rikt land som Sverige. Fattiga barns livsvillkor måste sättas i centrum för samhällsdebatten, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson (V)

Vänsterpartiets avtryck på budgeten har ett tydligt barnperspektiv. Vi har fått igenom ett antal reformer som kommer att göra stor skillnad för de många barn som kommer från familjer med knappa ekonomiska omständigheter. Det blir gratis medicin för barn, glasögonbidrag, sommarlovsstöd, fler anställda på fritids, sänkta avgifter i kulturskolan, upprustning av skolgårdar och en satsning på socialtjänstens arbete med barnärenden. Sammantaget handlar det om satsningar på nästan två miljarder kronor nästa år.
–  Satsningarna som Vänsterpartiet har fått igenom i förhandlingarna med regeringen kommer att göra skillnad för många barn i familjer som har dåligt med pengar, säger Maj Karlsson.

För mer information:

Maj Karlsson
Socialpolitisk talesperson (V)
072-538 33 50

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64