• Hem
  • Personuppgiftsl...
sida

Personuppgiftslagen (PUL)

Vänsterpartiet lägger stor vikt vid medlemmarnas personliga integritet. I enlighet med personuppgiftslagen beskriver vi nedan hur vi hanterar dina personuppgifter nu när du beslutat dig för att bli medlem:

Huvudsyftet med att registrera dina personuppgifter i vårt datoriserade medlemsregister är för att kunna skicka ut inbetalningskort för den årliga medlemsavgiften samt för att skicka ut regelbunden information till dig som medlem. Vänsterpartiet är organiserat i tre huvudsakliga nivåer: Partiförening, distrikt och partiet centralt; utskick till dig, både via vanlig post och e-post, görs från samtliga nivåer. Kontakt via telefon kan också förekomma. Endast särskilt behöriga registeransvariga inom varje partinivå har möjlighet att ta del av medlemsregistret.

Den information som förmedlas till dig kan innehålla möteskallelser, inbjudan till studiecirklar och annan information om olika typer av aktiviteter i Vänsterpartiets regi, men även information om aktiviteter som arrangeras av tredje part och som anses vara av intresse för vänsterpartiets medlemmar. Enkätundersökningar, information om pengainsamlingar och liknande kan också förekomma.

Vänsterpartiet säljer aldrig adresser i medlemsregistret till kommersiella aktörer. Personuppgifter kan under vissa omständigheter delas med Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster.

De uppgifter som Vänsterpartiet kan komma att registrera om dig är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, facktillhörighet, betalningsinformation avseende medlemsavgift och/eller frivilliga gåvor, distrikts- och partiföreningstillhörighet samt i förekommande fall uppgifter om förtroendeuppdrag inom eller för Vänsterpartiet och uppgifter om särskilda intresseområden för att möjliggöra riktade utskick angående sådant som du är intresserad av.

Du har rätt att en gång om året begära ett fullständigt registerutdrag gällande de uppgifter Vänsterpartiet registrerar om dig. Skriv då till:

Vänsterpartiet
Medlemsservice
Box 12660
112 93 Stockholm

I Vänsterpartiets stadgar § 11 framgår det att ”Medlem som inte betalat medlemsavgift senast den 31 december det år avgiften avser mister de rättigheter som följer av medlemskapet.” Om ditt medlemskap upphör på detta sätt eller om du själv tar kontakt och avslutar medlemskapet vid annan tid på året kommer dina personuppgifter att vara lagrade en begränsad tid efteråt för att underlätta Vänsterpartiets administration och möjliggöra eventuell kommunikation efter utträdet ur partiet. Därefter kommer dina personuppgifter att helt avpersonifieras.