politik
Ett äldre par som håller om varandra i sitt vardagsrum

Del 8: Du ska kunna lita på välfärden

Detta är del 8 av 16 av Vänsterpartiets valplattform för valet 2018. Att välfärden fungerar är en förutsättning för många människors frihet. Det ska gå att lita på att ditt barn möter trygghet i skolan, att dina föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet och på att du får bästa möjliga vård när du mår dåligt.

En stark och bra välfärd som finansieras gemensamt genom skattesystemet är också ett fundament i ett jämlikt samhälle. Det omfördelar resurser från rik till fattig. Det omfördelar mellan olika faser i livet. Det omfördelar mellan olika delar av Sverige. Genom socialförsäkringssystemen garanteras vi alla en trygghet genom hela livet, oavsett plånbok.

Det handlar förstås mycket om resurser – en stark välfärd kräver utbildad personal, tillräcklig bemanning och anständiga löner. Men det handlar också om att de senaste decennierna präglats av kortsiktighet, dålig samordning och krångliga marknadsinspirerade mätsystem som begränsar välfärdens arbetare att göra sitt jobb. Vår utgångspunkt är väldigt enkel: välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt ägare. Vänsterpartiet är inte bara det parti som drivit debatten om vinsterna i välfärden. Vi är också det parti som med trovärdighet kan ta oss an bristerna i den offentliga välfärden.

Vänsterpartiet har varit med och byggt upp den svenska välfärdsstaten. Idag ser vi att delar av den är i ett skick som inte håller måttet. Alltför många människor får inte den hjälp de behöver från samhället när de är i en svår situation. Sjukvården lider av långa köer och brist på vårdplatser. Skolan klarar ofta elever som inte har problem – men beredskapen är dålig för att hjälpa dem som har svårigheter av olika slag. Socialtjänst och psykiatri är överbelastade. Många omfattas inte längre av socialförsäkringssystemen och arbetslösa och sjuka tvingas söka socialtjänstens försörjningsstöd. Så ska det inte vara. Vi ser också hur sjukskrivningarna ökar bland välfärdsanställda och hur allt fler lärare och sjuksköterskor ser sig om efter andra jobb.

Vänsterpartiets mål är att säkerställa att den offentliga servicen som vi betalar skattepengar till ger den hjälp som människor behöver. För det behövs en varaktig upprustning av välfärden. Det krävs ökade statsbidrag till kommuner och landsting så att de kan anställa fler, förbättra arbetsvillkoren och ta sjukvård, äldreomsorg, skola, socialtjänst till den goda nivå den bör hålla. Behoven måste få styra. När upphandlingar görs ska de prioritera god kvalité, långsiktighet och kollektivavtal. Det behövs mer inflytande till de anställda som vet hur jobbet ska utföras och mindre byråkrati för lärare och sjukvårdspersonal. Välfärden behöver demokratiseras – inflytande över arbetet är en av de viktigaste faktorerna för att kunna göra ett kvalificerat arbete. Välfärdens olika delar måste samordnas bättre så att inte människor hamnar i kläm mellan myndigheter eller skickas runt i systemet. Du ska få hjälp – inte en katalog av leverantörer att ringa runt till.

Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att leva goda liv. Den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska förstås ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. Därför måste lagstiftningen om LSS efterlevas. LSS är en frihets- och rättighetsreform som måste värnas och förstärkas. Vi vill se ett statligt huvudmannaskap för LSS för att kunna värna en jämlik hantering över hela landet.

Pensionssystemet dras med stora orättvisor utifrån kön, klass och bakgrund. Det måste förändras så att det inte missgynnar kvinnor, låginkomsttagare och utrikesfödda på det vis som det nuvarande pensionssystemet gör. Det är dags att riva upp det och ersätta det med ett system som är rättvist. Vi anser att en viktig fråga på kort sikt är att höja garantipensionen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk