politik
Två kvinnliga hantverkare som arbetar

Del 6: Alla ska kunna ha ett tryggt jobb

Detta är del 6 av 16 av Vänsterpartiets valplattform för valet 2018. Full sysselsättning ska vara målet för den ekonomiska politiken. Vårt mål är att alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra det. En trygg inkomst ger människor större frihet. Den svenska arbetsmarknaden är delad. Många kan inte få ett arbete samtidigt som det är brist på utbildad arbetskraft inom flera områden. Då behövs bland annat nödvändiga stora samhällsinvesteringar och en god tillgång till en bra utbildning för unga och många möjligheter till högre utbildning och kvalificerade yrkesutbildningar även för vuxna. Sverige ska konkurrera genom kunskap och hög produktivitet, inte genom att subventionera fram särskilda låglönejobb.

I sjukvården, skolan, socialtjänsten och äldreomsorgen finns stora problem som grundas i ett mer intensivt arbetstempo och brist på inflytande över arbetet. Redan ansvarskrävande jobb i dessa kvinnodominerade arbeten har pålagts ökade krav, ökad övervakning och detaljstyrning, ökad rapportskyldighet och pappersarbete, och besparingskrav. Den mänskliga kostnaden är enorm – tusentals kvinnor och även män slits ut av sina arbeten, går till jobbet fast de är sjuka och får sina liv förkortade. I längden drabbar det oss alla – delar av offentlig sektor lider sedan decennier av oacceptabla sjuktal som gjort det svårt att upprätthålla kvaliteten i skola, vård och omsorg. Det drabbar oss dessutom dubbelt genom karensdagen – en dag som Vänsterpartiet vill avskaffa.

Det finns de som vill ställa offentliganställda mot privatanställda. Men alla arbetare och tjänstemän står inför samma utmaning. Vi kan fortsätta på vägen där utarmning, degradering och större arbetslöshet hjälper ett fåtal att skapa rikedom för sig själva. Eller så använder vi den kraftfulla nya tekniken till att korta arbetstiden, skapa full sysselsättning och förbättra levnads- och arbetsvillkoren.

Hundratusentals människor som lever i Sverige har otrygga arbeten. Värst drabbade av detta är unga, kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Otrygga anställningar ger otrygga liv när vi inte kan planera vår framtid och har svårt att få en bostad. Arbetsgivarnas makt stärks, arbetsplatser splittras och många måste vara ständigt beredda på att hoppa in och arbeta ett par timmar. Vänsterpartiet vill att hundratusentals otrygga jobb omvandlas till fasta anställningar. Anställningsformen allmän visstid ska därför avskaffas. Visstidsanställningar måste motiveras. Godtycklig minskning av tjänstgöringsgrader, så kallad hyvling, ska förbjudas i lag. Vi vill införa bestämmelser om mertid så att alla får rätt till en tjänst som motsvarar den tid som faktiskt läggs på arbetet. Bemanningsföretag hör inte hemma på svensk arbetsmarknad. Trygghet är också viktigt för småföretagare. Vi vill göra det lättare att starta företag genom att förstärka den sociala tryggheten för den som startar eget.

Vänsterpartiet vill stärka fackföreningarnas roll. Alla som arbetar i Sverige ska garanteras rimliga löne- och arbetsvillkor. Kollektivavtalens ställning på arbetsmarknaden måste stärkas och den svenska modellen försvaras och utvecklas.

Det sociala skyddsnätet är en del av vår gemensamma välfärd och ska gälla alla, oavsett om vi är tillsvidareanställda, arbetslösa eller egenföretagare. Vi vill se en höjd A-kassa och en fungerande sjukförsäkring. För att alla människor ska kunna arbeta utifrån sin egen förmåga måste både arbetsgivare och offentlig verksamhet tvingas ta ett större ansvar för ökad tillgänglighetsanpassning.

Dela den här sidan:

Kopiera länk