politik
En bild på Jonas Sjöstedt när han tar en selfie med en ung kvinna.

Del 4: Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män

Detta är del 4 av 16 av Vänsterpartiets valplattform för valet 2018. Vänsterpartiet är Sveriges första feministiska parti. Vi är stolta över att ha drivit och fortfarande driver, frågor som samtyckeslagstiftning, kvinnojourer, avgiftsfria preventivmedel, allmän barnomsorg, slopad sambeskattning mellan gifta och arbete mot sexuella trakasserier och mot mäns våld mot kvinnor. Den ekonomiska politiken har en avgörande betydelse för kvinnors fortsatta frigörelse och vi måste skapa ett arbetsliv som ger kvinnor samma möjligheter och samma lönenivåer som män.

Många av det svenska samhällets största orättvisor är grundade på kön. Fortfarande, snart hundra år efter att kvinnor vunnit kampen om rösträtten, råder en uppdelning i arbetsliv och i ansvaret för hem och familj. Som ett resultat har kvinnor en livsinkomst som är 3,6 miljoner kronor mindre än män i genomsnitt. Vi accepterar inte det. Vi vill inte se ännu en generation som kommer ut i livet och vänjer sig vid att män och kvinnor är olika mycket värda. Vänsterpartiet är inte ett parti som vänder bort blicken när vi ser en orättvisa. Tillsammans med kvinnojourer, fackförbund och feministiska föreningar bygger vi allianser och formulerar lösningar på orättvisorna.

En viktig del i att öka jämlikheten mellan kvinnor och män är att utmana normerna kring föräldraskap och familjeliv. Kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden bland annat för att kvinnor tar ut mer föräldraledighet. På en ojämställd arbetsmarknad leder det till att kvinnor får en sämre löneutveckling och på sikt även lägre pension. Därför tycker vi att uttaget av föräldraledighet ska delas lika mellan föräldrar. Vi ser detta som en nyckel till hur vi skapar en större jämlikhet mellan könen. Detta är ett svar på hur vi når rättvisa mellan kvinnor och män, som våra kritiker från höger saknar.

Två fundamentala förändringar på arbetsmarknaden som krävs om kvinnor och män ska bli jämställda är rätten till heltid och att den könssegregerade arbetsmarknaden måste förändras. Idag får många av dem som arbetar inte tillräcklig arbetstid för att försörja sig. Det är både en klass- och könsfråga. Det ska vara möjligt att arbeta deltid, men heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Könsuppdelningen av arbetsmarknaden måste brytas – en viktig del av det handlar om en mer rättvis lönesättning.

Lönepolitiken och medlingsinstitutets roll måste ha som mål att undervärderade löner i kvinnodominerade yrken måste öka snabbare. Att barnomsorgen är av god kvalitet och att kommuner görs skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid är också avgörande för att inte minst ensamstående föräldrar ska kunna arbeta. Likaså behöver äldreomsorgen byggas ut och tillföras mer resurser så att kvinnor inte tvingas till obetalt omsorgsarbete.

En annan förändring som är nödvändig så länge kvinnors löneutveckling är sämre än mäns är att pensionssystemet måste förändras så att det inte cementerar den ekonomiska orättvisan mellan män och kvinnor.

Den ekonomiska ojämlikheten är en av orsakerna till att många kvinnor är tvingade till att stanna kvar i relationer där de misshandlas, fysiskt, psykiskt och sexuellt, ibland så allvarligt att det leder till döden. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste feministiska frågorna.

Sexism, sexuella trakasserier och övergrepp förekommer i alla rum och på samhällets alla arenor. I grund och botten handlar det om makt och maktbeteende som sedan tar sig uttryck på olika sätt av alla  sorters män. När vi är i beroendeställning blir utsattheten större, men genom politiska beslut har vi all möjlighet att skapa förändring. Trygga anställningar, höjda löner och en sexualundervisning med feministiskt perspektiv är några av de förändringar som krävs.

Vi har länge kämpat för hbtq-personers rättigheter. Vi var första parti att kräva en könsneutral äktenskapslagstiftning och vi tog strid mot tvångssteriliseringarna av transpersoner. Nu vill vi bland annat att ett tredje juridiskt kön införs och att ett barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två.

Vi vill ta ytterligare steg mot ett samhälle där kvinnor och män är jämlika. Vi vill förverkliga det till dess att dagens nyfödda gått ut gymnasiet. De förtjänar att bli den första jämställda generationen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk