politik
Närbild på flera guldiga tiokronor.

Del 3: Ett rättvist skattesystem – skattesystemet ska inte fördela pengar från fattig till rik

Detta är del 3 av 16 av Vänsterpartiets valplattform för valet 2018. Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som förmår att ge alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Vi bidrar alla till att göra det möjligt genom att betala skatt, och den allra största delen av staten och kommunernas inkomster kommer från skatter som betalas av människor med vanliga löner. Men vi vill också använda skatterna till att omfördela mellan rika och fattiga. Därför vill vi öka skatterna för de allra rikaste.

Välfärdsstaten i Sverige byggdes för att samhället i grunden var orättvist – och uppgiften var att göra det mer rättvist. Idag är det, absurt nog, inte längre så. Såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar bär skulden för det. Miljardärer kan betala mindre andel i skatt än vanliga arbetare – och de kan få tillbaka enorma belopp i avdrag. Vi har fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Vänsterpartiet är det enda parti som vill ändra på det. Vi anser att välfärdsstaten ska utjämna orättvisor, och att den aldrig ska fördela pengar från folk med vanliga inkomster till rika.

För de med stora förmögenheter vill vi införa en miljonärsskatt, en förbättrad form av förmögenhetsbeskattning. Det ska aldrig vara mer lönsamt att spekulera än att arbeta. Därför bör beskattningen av kapitalinkomster bli progressiv. Pensionärer, sjuka och arbetslösa ska ha samma skattesats som de som arbetar. Principen måste vara lika skatt vid lika inkomst.

En andra punkt är att se över alla de avdrag som omfördelar pengar till de med högst inkomster. Det gäller ränteavdraget, som flyttar många miljarder till dem med högst inkomster. Det gäller också RUTavdraget. Vi vill istället satsa på en utökad hemtjänst för äldre och familjer med särskilda behov. ROTavdrag har gett villaägare möjlighet till privat ombyggnation, nu måste det vara hyresgästernas tur. Vi vill satsa på att upprusta allmännyttan.

En tredje punkt är att sätta stopp för skattesmitare och avancerad skatteplanering. Denna yttersta och illegala form av fördelning från fattig till rik har länge utförts av samhällets rikaste skikt med hjälp av finansrådgivare och banker. Nu har en rad avslöjanden lett till att denna ljusskygga verksamhet hamnat i öppen dager, men nätet kring skattesmitare bör stramas åt. Sverige bör satsa större resurser på att återfinna de enorma summor som försvunnit via smitning. De institut och banker som återkommande deltagit i sådan aktivitet ska få sitt tillstånd indraget. Kriminalitet ska inte vara en framgångsväg.

Som fjärde punkt kräver vi att kampen mot svartjobb och löne- och social dumpning prioriteras mycket högre. I dag konkurrerar oseriösa arbetsgivare genom att varken betala skatt eller följa de fackliga avtal som gäller på svensk arbetsmarknad. Så slås seriösa arbetsgivare ut och otryggheten ökar för de anställda. Vi menar att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till svenska kollektivavtal. Vi accepterar heller inte att arbetare från andra länder utnyttjas till halva lönen, eller mindre, av oseriösa arbetsgivare. Vi ställer aldrig arbetare mot arbetare. Därför vill vi som parti prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Då stärker vi också den svenska kollektivavtalsmodellen. Därför kräver vi att kollektivavtal ska gälla vid all offentlig upphandling i Sverige. Sverige ska konkurrera med kompetens, innovationer, nytänkande och teknikutveckling på en jämlik och schysst arbetsmarknad, inte med lönedumpning, skattefusk och svartjobb.

Dela den här sidan:

Kopiera länk