politik

Våldsbejakande extremism

Vänsterpartiet ser allvarligt på våldsbejakande extremism och terrorism. I båda fallen handlar det om hot mot grundläggande demokratiska värden som vi måste ta på allvar, oavsett om det sker i Syrien, Paris, Trollhättan eller på nätet.

Våldsbejakande extremism, terrorism och annan särskilt allvarlig brottslighet ska bekämpas på ett effektivt sätt med både ett omfattande förebyggande arbete och med lagstiftning som bygger på de grundläggande rättsliga principerna i en rättsstat.

Vi anser att det förebyggande arbetet är mycket viktigt och – i de flesta fall – ett mer effektivt sätt att förhindra brottslighet jämfört med vad hot om fängelse och andra repressiva åtgärder är. Förebyggande åtgärder står dock inte i motsättning till straff. Människor som begår olika brottsliga handlingar ska givetvis ställas inför rätta och lagföras.

Dela den här sidan:

Kopiera länk