politik

Universitet och högskolor

Högskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och bildning. Den är viktig för att skapa välstånd och ett öppet och demokratiskt samhälle.

Vänsterpartiets syn på kunskap som en demokratisk rättighet innebär att det är viktigt att bredda rekryteringen till högskolan. Möjligheterna till utbildning ska vara till för alla, inte bara för några få. Den sociala, könsmässiga och etniska snedrekryteringen har visserligen minskat under de senaste decennierna tack vare studiemedel, utbyggd högskola samt fler och nya utbildningar. Men stora skillnader finns kvar mellan såväl utbildningar som högskolor i hur väl de har lyckats att bredda rekryteringen.

Alla lärosäten måste i större utsträckning använda alternativa antagningsmetoder eftersom betygsintagning bibehåller de sociala skillnaderna från grund- och gymnasieskola. Det krävs också en bra studie- och yrkesvägledning.

För att utbildning ska vara en reell möjlighet för alla måste studiemedlet ligga på en nivå som gör att det går att leva på. Samhället ska erbjuda ekonomiska villkor för studenter som gör att man klarar sig utan hjälp från anhöriga eller extrajobb. Därför har vi i vårt budgetsamarbete med regeringen kommit överens om en höjning av bidragsdelen i studiemedlet med 300 kr från juli 2018.

Bostadssituationen för studenter är svår. Vänsterpartiet vill satsa på ett ökat byggande av framför allt hyresrätter, däribland studentbostäder.

Dela den här sidan:

Kopiera länk