politik
På bilden visas två händer som greppar tag i varandra och håller i varandra. Precis som det borde vara i socialpolitiken.

Social­poli­tik

Alla har rätt till ett skyddsnät som fångar upp oss när sjukdom eller arbetslöshet gör att vi faller. Det ska inte bara finnas för de som har pengar eller anhöriga som kämpar för dem. Ett jämlikt samhälle med få människor som lever i utsatthet är bra för alla.

Ekonomisk utsatthet har ökat när det har skurits ner i välfärden så att a-kassa och socialförsäkringar inte är tillräckligt bra. Idag blir människor som är i behov av samhällets stöd alltmer beroende av ideella krafter. Mycket av det arbetet är bra och viktigt men vår absoluta uppfattning är att det är samhällets uppgift att garantera bostad, grundläggande ekonomisk trygghet och hjälp och stöd. Vi vill att civilsamhället ska vara ett komplement till en rättighetsbaserad socialtjänst, inte dess ersättning.

Trycket på kommunernas försörjningsstöd är stort. Idag fungerar försörjningsstödet inte som ett tillfälligt stöd för dem som inte kan försörja sig på annat sätt. Istället tvingas många leva på försörjningsstöd i flera år. Försörjningsstödet måste följa med inkomstutvecklingen i samhället. Vi vill även att dator och internetuppkoppling ska ingå i riksnormen. Vänsterpartiet vill införa en extra utbetalning om 2 000 kr till dem som långvarigt mottagit försörjningsstöd, dvs. i 10 månader eller mer. Den extra utbetalningen ska göras inför jul.

Belastningen på socialtjänsten har ökat och socialsekreterare får inte möjlighet att göra professionella bedömningar enligt socialtjänstlagen. Socialtjänsten måste kunna ge dem som har de största behoven ett bra stöd. Särskilda satsningar måste göras på ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet liksom deras familjer. Detta redan innan ungdomarna är i högstadieålder.

Läs även:

Vänsterpartiets socialpolitiska program
https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2020/02/socialpolitiskt-program-2020.pdf

Riksdagsmotionen En socialpolitik för jämlika levnadsvillkor
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-socialpolitik-for-jamlika-levnadsvillkor_H5023595

Riksdagsmotionen Ekonomiskt bistånd för ökad jämlikhet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ekonomiskt-bistand-for-okad-jamlikhet_H702744

Dela den här sidan:

Kopiera länk