politik
Tre barn går emot sitt klassrum där läraren väntar på dem.

Skatter

Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Vi bidrar alla till att göra det möjligt genom att betala skatt, och den allra största delen av skatteinkomsterna kommer från inkomstskatten, från människor med vanliga löner.

Men vi vill också använda skatterna till att omfördela mellan rika och fattiga. Vänsterpartiet vill sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare, det vill säga för större delen av alla svenskar. Vi vill höja den för höginkomsttagare. Det är fel att några få idag har hur mycket som helst, medan andra har alldeles för lite.

Idag är skattesystemet riggat för de rika. Faktum är att Sverige är det land inom EU:s kärnländer som har det minst omfördelande skattesystemet. Sverige hör till de få länder inom OECD som varken har förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt eller en fastighetsskatt som är kopplad till fastighetens värde. Idag är det ofta så att små lokala företag betalar mer i skatt än stora vinstrika multinationella företag. Det är inte rimligt. Företagsbeskattningen behöver ändras och regelverket mot skatteflykt skärpas.

Vi vill ha högre skatteintäkter än idag, så att vi kan satsa på att skapa fler jobb, på kvalitetshöjningar i välfärden och på investeringar i bostäder och infrastruktur som gynnar både människor och klimat. De allra rikaste behöver bidra mer till samhället. Därför vill vi ha en förmögenhetsskatt på nettoförmögenheter över 6 miljoner kronor.
Det behövs även skatt på stora arv och gåvor samt att skatten på kapitalinkomster behöver höjas.

Vänsterpartiets budgetmotion för 2020 – En plan för jämlikhet och grön omställning http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-plan-for-jamlikhet-och-gron-omstallning_H7022915

Dela den här sidan:

Kopiera länk