politik

Sexualbrott

Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar. En modern sexualbrottslag måste utgå från att allt sex bygger på frivillighet och samtycke.

Genom ett så kallat oaktsamhetsrekvisit går det, utan att sänka beviskraven, att fånga in fler allvarliga och straffvärda handlingar. Det skulle kunna leda till fler fällande domar i sexualbrottsmål. Då räcker det att gärningsmannen borde ha förstått att den andre inte samtyckte till handlingen.

Vänsterpartiet tycker att det ska vara förbjudet att köpa sex oavsett var i världen det förekommer. Sexköp är en del av det sexualiserade våldet mot kvinnor. Sexköpens underliggande budskap är att kvinnor är en handelsvara som män har rätt att köpa. Vi vill att även svenskars sexköp utomlands kriminaliseras.

Hösten 2017 trädde kvinnor och icke-binära världen över fram under #metoo och vittnade om den sexism och de sexuella trakasserier och övergrepp som män utsatt dem för. I Sverige har över 70 000 kvinnor gett sina vittnesmål och berättelserna fortsätter att forsa fram. #metoo är en revolution som visar på behovet av en lång rad politiska förändringar. I grund och botten handlar det om att få ett slut på mäns överordning. Makt måste flyttas, vilket tätt hänger samman med ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män. För den kvinna som utsätts i hemmet är det centralt att inte vara ekonomiskt beroende av sin partner för att kunna lämna. Vi måste ha anständiga pensioner och en fungerande sjukförsäkring. Föräldraförsäkringens konstruktion är en nyckel för att få ett jämställt arbetsliv och minska inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Likaså krävs fler trygga anställningar och en modern sexualbrottslagstiftning.

Dela den här sidan:

Kopiera länk