politik

Penning­politik

Vänsterpartiet vill ha en ekonomi för alla, inte bara för de rikaste. Därför måste penningpolitiken ändras.

Riksbankens penningpolitik styrs av ett inflationsmål som innebär att inflationen ska ligga på omkring 2 procent. Sedan inflationsmålet infördes har arbetslösheten i genomsnitt legat på ca 7,5 procent. Vi menar att detta visar att inflationsmålet bör kompletteras med ett sysselsättningsmål. Detta mål ska inte vara underordnat inflationsmålet.

Vänsterpartiet vill också att riksbankens verksamhet demokratiseras. Idag är riksbanken helt självständig gentemot regering och riksdag. Vi menar att det är riksdagen som ska bestämma målen för penningpolitiken och att dessa ska vara tydligare och mer detaljerade än vad de är idag. Utifrån de målen ska sedan riksbanken självständigt utforma den löpande penningpolitiken. På så sätt skapas en tydlig ansvarsfördelning. De folkvalda i riksdagen beslutar om politiken och riksbanken verkställer.

Dela den här sidan:

Kopiera länk