politik

Någonstans att bo – inte en skuldfälla

Vi bygger ett jämlikare Sverige. De reformer vi fått in i den nya budgeten och i de tidigare är viktiga byggstenar för att göra det. Varje jämlikhetsreform gör stor skillnad för de människor som berörs. Jämlikhetsreformer är också feministiska reformer. Mycket av de ekonomiska klyftorna hänger samman med att de borgerliga partierna under sina år vid makten skapade ett skattesystem riggat för de rikaste. De som redan har det bäst ställt kan göra enorma RUT-, ROT- och ränteavdrag. Vi har en situation där Electrolux och Volvo betalar färre kronor i bolagsskatt än vad blomsterhandeln på hörnet gör. För att bygga ett samhälle som är bra för alla och inte bara för de rika kvävs att vi tar itu med det och det är här vi har vår stora konflikt med regeringen. Det blir allt mer tydligt att de inte vill göra det som krävs för att komma tillrätta med ojämlikheten. Vi behöver därför vara många som höjer våra röster på olika sätt för att vara med och skapa ett jämlikt Sverige. Här följer de bostadspolitiska reformer vi har fått igenom.

Miljonprogrammens bostäder rustas upp

Vi vill att alla ska ha rätt att bo bra till rimlig hyra. På många håll är renoveringsbehovet akut i miljonprogrammens hus från 60- och 70-talen. Det behöver vi göra något åt. Därför har Vänsterpartiet länge drivit frågan om att införa ett upprustningsstöd riktat till just dessa flerbostadshus. Det är ett krav som Vänsterpartiet också har fått gehör för. 1 miljard per år ska gå till renoveringar som annars inte hade blivit av. För att få ta del av upprustningsstödet krävs att det sker en omfattande renovering, att renoveringen innebär betydande energieffektivisering och att hyreshöjningarna efter renoveringen begränsas.

Investeringsstöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror

Du ska kunna bo utan att skuldsätta dig. Det behöver byggas fler hyresrätter som folk har råd att bo i. Och det är nu. Just därför har vi drivit på för att införa ett investeringsstöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. Det är en stor satsning som vi fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Investeringsstödet kommer att innehålla krav på energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas genom bostadsförmedling.

Läs också om våra andra reformer:
– Ett hållbart arbetsliv…
– En välfärd att lita på…
– Ekonomisk jämlikhet…
– Övriga reformer…

Dela den här sidan:

Kopiera länk