politik

Monarkin

Vänsterpartiet vill avskaffa monarkin. Till dess att det sker kräver vi att anslaget till kungahuset minskar, att utgifterna redovisas samt att kungens åtalsimmunitet avskaffas.

Vi tycker att det högsta ämbetet och förtroendeuppdraget i en demokrati, statschefens, ska tillsättas enligt demokratiska principer. Med andra ord vill vi ha en folkvald statschef. Så länge vi har monarki är det dock självklart att statschefen bör granskas på samma sätt som all annan verksamhet som finansieras med offentliga medel.

Läs mer i riksdagsmotionen Avskaffa monarkin
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avskaffa-monarkin_H5022120