politik

Miljonärs­skatt

Sverige är det land i OECD där den ekonomiska ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980-talet. En viktig förklaring till den ökade ojämlikheten är den låga kapitalbeskattningen i Sverige. Sverige är ett av få länder inom OECD som varken har förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt eller en fastighetsskatt som är kopplad till fastighetens värde.

Det ska aldrig vara mer lönsamt att spekulera än att arbeta. Vänsterpartiet föreslår därför att det införs en ny, progressiv förmögenhetsskatt, en miljonärsskatt helt enkelt. Hushåll som har en nettoförmögenhet som överstiger 6 miljoner kronor skulle beröras. På förmögenheter som inte når upp till ett värde på 6 miljoner kronor tas ingen förmögenhetsskatt ut.

Förslaget innebär att den del av förmögenheten som ligger i intervallet 6 till 10 miljoner kronor beskattas med en procent. Den del som ligger i intervallet 10 till 15 miljoner kronor beskattas med två procent och en förmögenhet som överstiger 15 miljoner kronor per person beskattas med tre procent på den del som överstiger 15 miljoner kronor.

Förmögenhetsskatten kan behöva innehålla en begränsningsregel för fastigheter som används som fast boende.

Läs även:

Vänsterpartiets budgetmotion för 2020 – En plan för jämlikhet och grön omställning http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-plan-for-jamlikhet-och-gron-omstallning_H7022915

Dela den här sidan:

Kopiera länk