politik

Miljonärsskatt

Sverige är det land i OECD där den ekonomiska ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980-talet. En viktig förklaring till den ökade ojämlikheten är den låga kapitalbeskattningen i Sverige. Sverige är ett av få länder inom OECD som varken har förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt eller en fastighetsskatt som är kopplad till fastighetens värde.

Det ska aldrig vara mer lönsamt att spekulera än att arbeta. Vänsterpartiet föreslår därför att det införs en ny, progressiv förmögenhetsskatt, en miljonärsskatt helt enkelt. Personer som har en nettoförmögenhet som överstiger 5 miljoner kronor skulle beröras. På förmögenheter som inte når upp till ett värde på 5 miljoner kronor tas ingen förmögenhetsskatt ut.

Förslaget innebär att den del av förmögenheten som ligger i intervallet 5 till 15 miljoner kronor beskattas med en procent. Den del som ligger i intervallet 15 till 30 miljoner kronor beskattas med två procent och en förmögenhet som överstiger 30 miljoner kronor per person beskattas med tre procent på den del som överstiger 30 miljoner kronor.

Det kan behöva införas begränsningsregler såväl för hur stor andel av en persons årliga inkomst som kan tas ut i sammanlagd inkomst- och förmögenhetsskatt, som för förmögenhetsskatt avseende permanentbostäder.

Dela den här sidan:

Kopiera länk