politik

Ett hållbart arbetsliv

Vi bygger ett jämlikare Sverige. De reformer vi fått in i den nya budgeten och i de tidigare är viktiga byggstenar för att göra det. Varje jämlikhetsreform gör stor skillnad för de människor som berörs. Jämlikhetsreformer är också feministiska reformer. Mycket av de ekonomiska klyftorna hänger samman med att de borgerliga partierna under sina år vid makten skapade ett skattesystem riggat för de rikaste. De som redan har det bäst ställt kan göra enorma RUT-, ROT- och ränteavdrag. Vi har en situation där Electrolux och Volvo betalar färre kronor i bolagsskatt än vad blomsterhandeln på hörnet gör. För att bygga ett samhälle som är bra för alla och inte bara för de rika kvävs att vi tar itu med det och det är här vi har vår stora konflikt med regeringen. Det blir allt mer tydligt att de inte vill göra det som krävs för att komma tillrätta med ojämlikheten. Vi behöver därför vara många som höjer våra röster på olika sätt för att vara med och skapa ett jämlikt Sverige. Här följer de reformer vi har fått igenom för ett hållbart arbetsliv.

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap inrättas

Arbetsmiljö är en central fråga för allas våra arbetsliv. Hur den är och hur den utformas avgör så mycket; hur vi mår på jobbet, hur länge vi orkar arbeta. Därför är det centralt att förstärka och samla ihop det arbete som görs på området. Vänsterpartiet har drivit igenom inrättandet av en ny myndighet för arbetsmiljökunskap som får i uppgift att vara samordnande och kunskapsspridande på arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska bland annat verka för att forskningsbaserad kunskap blir mer tillgänglig och kommer till nytta i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Myndigheten inrättas 1 juni 2018.

Införande av rätt till arbetskläder för vård- och omsorgspersonal

Arbetsgivaren ska stå för dina kläder inom vård- och omsorgsyrkena, det borde vara en självklarhet. Du ska inte behöva lägga ut egna pengar för att ha kläder som funkar på jobbet. Men det är först nu – efter att Vänsterpartiet har drivit frågan i budgetförhandlingarna med regeringen – som frågan har fått sin lösning. I början av 2018 väntas nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket där det tydligt framgår att arbetsgivaren måste stå för arbetskläderna.

Fler inspektörer för bättre arbetsmiljö

Det finns företag som systematiskt bryter mot arbetsmiljöreglerna. Det behöver vi göra något åt. Därför har vi drivit kravet att Arbetsmiljöverket ska få bättre möjligheter att se till att arbetsgivare följer arbetsmiljölagstiftningen. Från och med 2017 höjs Arbetsmiljöverkets anslag med 25 miljoner kronor per år. Med det tillskottet kan fler inspektörer anställas och närvaron på arbetsplatserna öka.

Insats mot illegala cabotagetransporter för ordning och reda i transportbranschen

Idag blir många utländska löntagare hårt utnyttjade när de arbetar i Sverige. Särskilt stort är problemet i transportbranschen. Där behövs det fler och bättre poliskontroller så att utländska lastbilstransporter följer reglerna. Vänsterpartiet har fått igenom kravet om mer pengar till arbetet mot illegal cabotageverksamhet. 25 miljoner kronor mer per år – till Polismyndigheten – fram till och med 2020.

Stor satsning på arbetslivsforskning

En stor del av vår vardag tillbringar vi på jobbet och villkoren där påverkar hela livssituationen. Därför är en stark arbetslivsforskning så viktig för att kunna skapa ett arbetsliv som är bra för alla. Vänsterpartiet har förhandlat fram pengar som ska stärka arbetslivsforskningen. 30 miljoner från och med 2017 för att öka till 60 miljoner kronor per år från och med 2019.

Läs också om våra andra reformer:
-Någonstans att bo – inte en skuldfälla…
– En välfärd att lita på…
– Ekonomisk jämlikhet…
– Övriga reformer…