politik
En ung tjej och kille sitter bredvid varandra med droger mellan sig.

Droger, missbruk och beroende

Alla har rätt till en bra hälsa och vård. Idag har ungefär 100 000 personer ett missbruk av narkotika eller läkemedel. Många våldsbrott begås under påverkan av droger. En utbyggd generell välfärd och en ekonomisk politik för jämlikhet är bland det viktigaste för att motverka missbruk och beroende av såväl alkohol som narkotika och alkohol. Tillgången till droger måste begränsas och det preventiva arbetet stärkas.

Vänsterpartiet avvisar alla förslag som skulle innebära att illegala droger legaliseras. Det skulle göra att marknaden utvidgas och att fler riskerar ett drogberoende. Tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt. Vi anser dock att eget bruk av narkotika ska avkriminaliseras. Kriminaliseringen minskar inte missbruket. Vi tycker att det är viktigare att få bort langningen än att jaga enskilda med missbruksproblem.

Idag är det svårt att få vård och stöd vid missbruksproblem. Många nekas hjälp och ibland har den vård som erbjudits inte varit relevant och evidensbaserad. Vänsterpartiet vill ha en förstärkt vårdgaranti för personer med missbruk och beroende. Sprututbyte är ett självklart verktyg för att minska smittspridning (hiv, hepatit) men är också en hälsopolitisk åtgärd för att erbjuda andra medicinska eller sociala insatser som människor med missbruk kan ha behov av.

Alkoholkonsumtionen måste minska eftersom den leder till ohälsa och sociala problem. Vi vill ha en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången ska kontrolleras med alkoholskatter, försäljningsmonopol (Systembolaget), sänkta införselkvoter från andra EU-länder och förbud mot alkoholreklam.

Dela den här sidan:

Kopiera länk