politik

Bidrag till rika

Vänsterpartiet arbetar för att ekonomin ska funka för alla – inte bara några få. Idag finns flera avdrag och skattereduktioner som främst utnyttjas av de med höga inkomster. Dit hör RUT- och ROT-avdragen.

Personer med höga inkomster tjänar också mest på ränteavdragen. Dessa avdrag kostar statskassan sammantaget ca 32 miljarder kronor per år. Det motsvarar lönekostnaderna för till exempel 73 000 vårdbiträden. Vänsterpartiet vill i ett första steg trappa av ränteavdragen med 1-2 procentenheter per år under en femårsperiod och sätta ett tak för hur mycket man får dra av. I budgetsamarbetet med regeringen har Vänsterpartiet fått igenom en sänkning av hur stora avdrag man får gör med RUT-avdraget. Därtill har subventionsgraden i ROT-avdraget sänkts. Vi vill dock gå vidare och ytterligare sänka taket för såväl RUT- som ROT-avdraget.

Dela den här sidan:

Kopiera länk