politik

Bidrag till rika

Vänsterpartiet arbetar för att ekonomin ska fungera för alla – inte bara några få. Idag finns flera avdrag och skattereduktioner som i stor utsträckning går till de med höga inkomster. Dit hör RUT- och ROT-avdragen samt ränteavdragen.

Vänsterpartiet föreslår att skattereduktionen för hushållsnära tjänster, det s.k. RUT-avdraget, avskaffas. Vi har inget emot hushållsnära tjänster. Det vi vänder oss emot är att dessa skattesubventioneras – den som använder hushållsnära tjänster bör betala för det själv. Höginkomsttagare använder RUT mycket mer än låginkomsttagare. Detta innebär i praktiken att låg- och medelinkomsttagare subventionerar höginkomsttagares städhjälp. Detta är inte bara orimligt, utan det är också ett slöseri med skattebetalarnas pengar. ROT-avdraget kan i vissa lägen vara lämpligt som konjunkturåtgärd, men inte som en permanent skattereduktion. Med tanke på konjunkturavmattningen väljer vi att avskaffa skattereduktionen för ROT-tjänster först år 2021. För 2020 föreslår vi halverat tak för skattereduktionen.

Ränteavdragen har bidragit till att blåsa upp bostadspriserna. Ränteavdragen har också en dålig fördelningsprofil. Den tiondel av hushållen med de högsta inkomsterna erhåller får större ränteavdrag än de 40 procent av hushållen i den andra änden av inkomstfördelningen. Vänsterpartiet vill i ett första steg trappa av ränteavdragen ned till 25 procent och sätta ett tak för hur mycket man får dra av.

Läs även:

Vänsterpartiets budgetmotion för 2020 – En plan för jämlikhet och grön omställning
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-plan-for-jamlikhet-och-gron-omstallning_H7022915

Dela den här sidan:

Kopiera länk