politik

Barnbidrag

Alla barn ska ges lika bra förutsättningar i livet, inte bara de barn som har föräldrar med höga inkomster. I Sverige har vi ett generellt barnbidrag, vilket har bidragit till ökad ekonomisk jämlikhet.

Barnbidraget infördes för att öka barnafödandet, utjämna levnadsstandarden mellan barnlösa och barnrika hushåll samt för att minska antalet barn som levde i fattigdom. Barnbidraget är generellt bland annat för att ingen ska behöva ansöka om barnbidrag eftersom det kan leda till stigmatisering. Att välfärden omfattar alla är viktigt eftersom de flesta då också vill värna och bidra till den.

Vänsterpartiet har medverkat till att barnbidraget höjdes med 200 kronor från 2018. Det var den första höjningen på över tio år. Vi har också sett till att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjts med 126 kronor per månad. Barnfamiljer, särskilt de med många barn, utgör en ganska stor andel av de hushåll som har låg ekonomisk standard. Höjningen är ett sätt att ge dessa familjer förbättrade ekonomiska förutsättningar och skapa en ekonomi som funkar för alla, inte bara de rikaste.