politik
På bilden visas tre personer i blå overall som pratar med varandra i en grupp. Den ena håller upp en skiftnyckel. Vi vill skapa fler trygga jobb.

Arbets­miljö

Alla människor har rätt att arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö. Men idag har många en arbetsmiljö som präglas av stress, låg bemanning, tunga lyft och monotona arbetsuppgifter. Detta märks inte minst i kvinnodominerade yrken som inom sjukvården, skolan, socialtjänsten och äldreomsorgen. Det vill vi ändra på.

Vänsterpartiet vill ha ett hållbart arbetsliv där människor orkar jobba till pensionsålder utan att slitas ut i förtid. Arbetsmiljöarbetet måste utvecklas och stärkas. Samtidigt måste de anställdas rätt till lärande, kompetensutveckling och inflytande över arbetsorganisationen öka.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att regionala skyddsombud ska få rätt att verka på arbetsplatser med kollektivavtal även om det för tillfället inte finns någon medlem där
  • att alla anställda ges tillgång till en effektiv och kvalitetssäkrad företagshälsovård
  • öka resurserna till forskning, utbildning, tillsyn och förebyggande arbetsmiljöarbete

Läs även:

Riksdagsmotionen Arbetsmiljö och arbetstid
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/arbetsmiljo-och-arbetstid_H7021633

Dela den här sidan:

Kopiera länk