politik
På bilden visas tre personer i blå overall som pratar med varandra i en grupp. Den ena håller upp en skiftnyckel. Vi vill skapa fler trygga jobb.

Arbetsmiljö

Vänsterpartiet vill ha ett hållbart arbetsliv där människor orkar jobba till pensionsålder utan att slitas ut i förtid. Alla ska ha rätt till en utvecklande arbetsmiljö som gör det möjligt att avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa.

Idag har många en arbetsmiljö som präglas av stress, låg bemanning, tunga lyft och monotona arbetsuppgifter. Detta märks inte minst i kvinnodominerade yrken som inom sjukvården, skolan, socialtjänsten och äldreomsorgen. Förutom den mänskliga kostnaden drabbar det i längden oss alla när den offentliga sektorn drabbas av höga sjuktal och bristande kvalitet. Det vill vi ändra på. Arbetsmiljöarbetet måste utvecklas och stärkas. Samtidigt måste de anställdas rätt till lärande, kompetensutveckling och inflytande över arbetsorganisationen öka.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att regionala skyddsombud ska få rätt att verka på arbetsplatser med kollektivavtal även om det för tillfället inte finns någon medlem där
  • att alla anställda ges tillgång till en effektiv och kvalitetssäkrad företagshälsovård
  • öka resurserna till forskning, utbildning, tillsyn och förebyggande arbetsmiljöarbete

Dela den här sidan:

Kopiera länk