politik

Arbetsmarknad

Vänsterpartiet försvarar den svenska modellen på arbetsmarknaden, som innebär att parterna på arbetsmarknaden – arbetsgivarorganisationerna och facken – sluter avtal med varandra om löner och villkor efter förhandling. 

Den uppgörelse om LAS som slöts mellan en del av facken och arbetsgivarorganisationerna, och den proposition som regeringen planerar lägga i riksdagen, är ett resultat av centerpartiets inflytande och försök att minska de anställdas inflytande. Vi gör allt vi kan för att förändringarna i lagen om anställningsskydd inte ska gå igenom.

Alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. Så är det inte idag.

En stor grupp arbetstagare, främst från EU och tredje land men även personer med subventionerade anställningar, har lägre löner och sämre villkor än andra arbetstagare. Detta undergräver såväl löntagarnas rättigheter som seriösa företags möjligheter till konkurrens på lika villkor. Det vill vi ändra på. Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att lagstiftningen kring utstationering ändras så att svenska löner och villkor gäller fullt ut för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad.
  • att lagstiftningen kring arbetskraftsinvandring rivs upp och att det bland annat införs krav på juridiskt bindande avtal om lön och arbetsvillkor.
  • att regelverket kring subventionerade anställningar stramas upp för att motverka fusk och överutnyttjande.

Dagens system för arbetskraftsinvandring är riggat för att arbetsgivare ska kunna ta hit lågbetald arbetskraft. Det har lett till lönedumpning, utnyttjande och osund konkurrens. Vi vill istället införa ett rättvist system för arbetskraftsinvandring, med garantier för att de som kommer inte utnyttjas och inte heller används för att dumpa löne- och arbetsvillkor.

Läs även:

Riksdagsmotionen Ordning och reda på arbetsmarknaden (2021):

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ordning-och-reda-pa-arbetsmarknaden_H902469

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk