politik

Arbets­marknad och arbetsliv

Alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. Så är det inte idag

En stor grupp arbetstagare, främst från EU och tredje land men även personer med subventionerade anställningar, har lägre löner och sämre villkor än andra arbetstagare. Detta undergräver såväl lönearbetarnas rättigheter som seriösa företags möjligheter till konkurrens på lika villkor. Det vill vi ändra på. Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att lagstiftningen kring utstationering ändras så att svenska löner och villkor gäller fullt ut för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad.
  • att lagstiftningen kring arbetskraftsinvandring rivs upp och att det bl.a. införs krav på juridiskt bindande avtal om lön och arbetsvillkor.
  • att regelverket kring subventionerade anställningar stramas upp för att motverka fusk och överutnyttjande.

Se även avsnitten om Jobb och arbetslöshet, Anställningstrygghet, Arbetsmiljö och Fackföreningar.

Läs även:

Riksdagsmotionen Ordning och reda på arbetsmarknaden
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ordning-och-reda-pa-arbetsmarknaden_H702539

Dela den här sidan:

Kopiera länk