politik

Arbetsmarknad och arbetsliv

Alla människor som kan jobba ska ha rätt till ett arbete. En trygg inkomst ger människor större frihet. Men man ska inte behöva ta ett jobb till vilket pris som helst. Goda arbetsvillkor, anställningstrygghet och inflytande på jobbet är avgörande för att människor ska må bra och samhället utvecklas.

Vänsterpartiet menar att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. Så är det inte idag. En stor grupp arbetstagare, främst från EU och tredje land men även personer med subventionerade anställningar, har lägre löner och sämre villkor än andra arbetstagare. Oseriösa företag dumpar löner och anställningsvillkor genom att kringgå eller missbruka regelverken. Det vill vi ändra på. Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor.

Vi vill bland annat ändra EU:s utstationeringsdirektiv så att reglerna tolkas som ett golv för löne- och anställningsvillkor, att EU ska anta ett socialt protokoll som tydliggör att fackliga rättigheter inte får underordnas ekonomiska intressen och att arbetsgivaren ska vara skyldig att bifoga ett bindande anställningsavtal till en ansökan om arbetstillstånd. Regelverket kring subventionerade anställningar måste förbättras för att motverka fusk och överutnyttjande.

Dela den här sidan:

Kopiera länk