sida

Står pensionsgruppen i vägen för höjningar av pensioner?

Den så kallade pensionsgruppen är en uppgörelse mellan flera partier om hur pensionssystemet ska se ut. Vänsterpartiet är inte med i den. Men de som ingår använder ofta pensionsgruppen som argument för att inte höja pensionerna eller förändra systemet. Men är det så?

Pensionsgruppens mandat omöjliggör inte uppgörelser utanför

Här finns info om pensionsgruppen och dess mandat: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/hallbara-pensioner/pensionsgruppen/

Det står det bl.a. “Pensionsöverenskommelsen omfattar hela ålderspensionssystemet (inkomstpension, premiepension och garantipension) och är en helhet där varje parti står bakom helheten.” Det som inte nämns ligger utanför mandatet.

I och med att pensionsarbetsgruppen är trögrörlig och att beslut kräver enighet är det lättare att förbättra pensionärernas ekonomi genom att föreslå ändringar som ligger utanför pensionsgruppens mandat. Det har skett flera gånger.

Några exempel på förändringar som tagits upp utanför pensionsarbetsgruppen:

Tidigare i år tillsatte Socialdemokraterna en utredning om hur en höjning av pensionsavgiften från dagens 17,21 procent till 18,5 procent av lönen skulle kunna finansieras. Denna utredning tillsattes inom Socialdepartementet, utan att på förhand förankras i pensionsgruppen. Något regeringen kritiserades för, men där Shekarabi poängterade att “Vill vi att folk ska ha förtroende för pensionssystemet måste vi se till att pensionerna höjs.”

https://www.dn.se/ekonomi/minister-i-brak-med-pensionsgruppen-hojda-pensioner-i-potten/

Moderaterna och KD, som ingår i pensionsarbetsgruppen, la i tisdags, tillsammans med SD som är utanför gruppen, sitt gemensamma budgetförslag som förbättrar pensionärernas villkor. Det visar ju att det går att lösa på andra sätt. Regeringens förslag på förbättrade ekonomiska villkor för pensionärer i BP22 genom höjt bostadstillägg och justerade skatter visar på samma sak.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-erfar-m-kd-och-sd-eniga-om-gemsamt-motforslag

Det finns andra problem med att lösa frågan med skatter och bostadstillägg enbart,  men att hävda att de inte går att genomföra är uppenbart fel. Även äldreförsörjningsstödet ligger utanför pensionsgruppens mandat. Man kan också lägga fram andra förslag som på olika sätt riktar sig till landets pensionärer utan att vara en del av dagens pensionssystem, och därmed faller utanför pensionsgruppens mandat.

Man kan förankra förslaget i pensionsarbetsgruppen i efterhand

Socialdemokraterna kan säga till pensionsgruppen att det behöver göras en ändring och förankra den. Ett exempel är inkomstpensionstillägg, där man initierade en förändring som sedan förankrades och som gruppen accepterade i efterhand. Ett sådant tillägg skulle även kunna ligga utanför systemet och inte behöva accepteras av gruppen.

https://www.regeringen.se/4ab747/contentassets/437dec20e2d442f39df8f7dbe5b844b3/ds-2020_7-inkomstpensionstillagg.pdf

Punkt nummer sju i januariavtalet är ett mer än tydligt exempel:

7. Bättre villkor för Sveriges pensionärer. Den högre skatt pensionärer betalar tas bort år 2020 och pensionen höjs för vanliga löntagare år 2021. Denna förändring genomförs över statsbudgeten vid sidan av de större förändringar av pensionssystemet som pensionsgruppen är överens om och som ska genomföras under mandatperioden. Förändringen ska förankras i pensionsgruppen.

https://www.socialdemokraterna.se/download/18.1f5c787116e356cdd25a4c/1573213453963/Januariavtalet.pdf

Pensionsgruppen är bara en frivillig arbetsgrupp

1991-1994 var pensionsarbetsgruppen en statlig utredning. Pensionsgruppen tillsattes 2007, efter att den så kallade genomförandegruppen avvecklades. Pensionsgruppen leds sedan dess av socialförsäkringsministern.

Sedan gruppen bildades har dess arbete eller uppdrag aldrig utvärderats. Gruppen har en oklar formell och juridisk ställning inom statsförvaltningen. Inga protokoll offentliggörs från gruppens sammanträden och gruppen har kritiserats för bristande insyn. Bland annat av Forena och SPF Seniorerna. Det bidrar till ett demokratiskt underskott i pensionsfrågan, anser organisationerna. Pensionsgruppens bristande insyn gör det också möjligt att hålla nere pensionerna utan att något parti behöver ta ansvar.

https://www.dn.se/debatt/avveckla-pensionsgruppen-tillsatt-pensionsberedning/

 

Man kan anse att förslaget ligger inom pensionsarbetsgruppens riktlinjer

Pensionsgruppen avsåg att garantipensionen skulle utgöra ett grundskydd så som folkpensionen, och att det skulle garantera en viss nivå. Den nivån blev i praktiken lägre i systemet. Det kom en ny rapport från pensionsmyndigheten i förra veckan som visar att de fattigaste pensionärerna inte har det skydd arbetsgruppen avsåg. Men istället för att lösa frågan om de låga pensionerna inom pensionsarbetsgruppen rundar man kategoriskt gruppen. Därmed kan man i praktiken argumentera för att gruppen till stor del spelat ut sin roll när det gäller att förbättra livsvillkoren för Sveriges pensionärer.

https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/ar-pensionerna-tillrackliga