sida

Frågor & svar

Varför höja pensionerna för de som inte har jobbat?
Att man har garantipension betyder inte att man inte har jobbat. Det betyder att man har en låg pension trots att man har jobbat ett helt arbetsliv, att man haft väldigt låg inkomst, att man arbetat deltid och tagit ett stort ansvar för hushållsarbetet, att man slitit ut sig i ett hårt arbetsliv och tvingats gå i pension i förtid. Kvinnor är överrepresenterade bland de med garantipension. Nästan hälften (47 procent) av landets kvinnliga pensionärer har garantipension till någon del. Garantipensionen går dessutom att höja nu och få en snabb effekt. Att höja inbetalningarna till pensionssystemet tar längre tid, och effekterna kommer senare. Vi behöver höja de lägsta pensionerna nu.

Varför vill ni minska skillnaden mellan de som arbetat och de som inte arbetat?
I de budgetar Vänsterpartiet tidigare har lagt fram innebär vår politik rejält höjda pensioner för omkring 700 000 pensionärer, de med lägst pensioner. Det handlar om de som har det svårast att få det att gå ihop ekonomiskt. Förslaget innebär också höjda pensioner för ytterligare ett stort antal pensionärer. Ingen får lägre pension till följd av förslaget. Vänsterpartiet är inte nöjt med detta, vi vill se ytterligare förbättringar av pensionssystemet, bland annat högre inkomstpension, genom ökade inbetalningar till pensionssystemet.
Diskussionen om att det ska finnas en skillnad mellan de som får garantipension och de som har en högre inkomstpension leder ibland fel. De med låga pensioner missgynnas inte av att de med väldigt låga pensioner får det bättre. Tvärt om, skapar vår politik ett tryck på att höja även de inkomstrelaterade pensionerna.

Varför röstar ni inte på budgeten från M, SD, KD, de höjer ju också pensionerna?
Högerpartierna föreslår sänkt skatt för alla pensionärer och höjt bostadstillägg, inte höjda pensioner. Dessutom är deras förslag otillräckligt och har en dålig fördelningsprofil, det gynnar de med högre pensioner mer än de med låga pensioner. Till exempel får en person med 9 000 kr/mån i pension 280 kr mer efter skatt, medan den som har 13 000 kr/mån eller 18 000 kr/mån får 341 kr mer per månad.

Hyrorna och kostnaderna för att bo är väldigt höga, varför vill ni inte höja bostadstillägget?
Bostadstillägget är inkomstprövat och storleken på det avgörs också av bostadskostnaden. En stor andel av de som har rätt till bostadstillägg söker det inte. Riksrevisionen kom i en rapport från 2019 fram till att mörkertalet 2016 visar att närmare en tredjedel av potentiellt berättigade ålderspensionärer riskerar att inte ta emot bostadstillägg. Det motsvarar cirka 129 000 ålderspensionärer. Många som söker bostadstillägget får det inte och tillägget har dessutom väldigt långa handläggningstider. Eftersom det är kopplat till bostadskostnaden betalas betydligt lägre summor ut till pensionärer i glesbygd än i storstäderna.

Det är dags att komma nu och höja pensionerna, varför har ni inte gjort det innan?
Vänsterpartiet har konsekvent föreslagit förändringar av det nuvarande pensionssystemet ända sedan det infördes på 1990-talet. Det har inte gått en enda mandatperiod i riksdagen då vi inte har motionerat om att pensionssystemet måste förändras eftersom det är så djupt orättvist.

Men det går inte att höja pensionerna eftersom det bestäms av pensionsgruppen?
Pensionsgruppen är en frivillig arbetsgrupp. Vi kan inte ha det så att en frivillig arbetsgrupp används som argument för att låta bli att rätta till den ekonomiska misär som drabbar alldeles för många äldre idag. Eftersom Vänsterpartiet inte ingår i gruppen så vet inte vi vad som ligger på deras bort, men det går att strunta i den arbetsgruppen, det går att ta sitt förslag till den arbetsgruppen, och det går att lägga ett förslag som ligger utanför arbetsgruppen. Det är inte svårt om man vill förbättra för den här gruppen fattiga pensionärer som verkligen förtjänar att vi anstränger oss och tar ansvar för den situation politiska beslut satt dem i.

Även dom som inte kunnat arbeta, bör väl ha rätt till pension?
Ja, även de som inte kunnat arbeta ska naturligtvis ha en pension som går att leva på. Också det är en självklarhet i ett solidariskt pensionssystem. De som inte kunnat arbeta får ta del av vår föreslagna höjning av garantipensionen.

Man ska inte behöva ansöka om olika bidrag som fattigpensionär. Det ska automatiskt ingå i den månatliga pensionen!
Det håller vi helt och hållet med om. Det är därför vi vill höja just garantipensionen. Garantipension får den som har rätt till det när man ansöker om pension. Det krävs ingen separat ansökan som till bostadstillägget. Man har rätt till en pension man kan leva på. En stor andel av dem som har rätt till till exempel bostadstillägg söker det inte, enligt en undersökning av Riksrevisionen. Den mest effektiva metoden att höja inkomsten för dem med lägst pension är att höja garantipensionen. Det kan göras i budgeten.

Varför är Vänsterpartiet inte med i pensionsgruppen?
1994 fattades beslutet om att införa det pensionssystem som gäller i dag. Det röstade Vänsterpartiet nej till i riksdagen. Ulla Hoffmann som var den vänsterpartistiska riksdagsledamot som satt i den grupp som sattes att föreslå ett nytt pensionssystem kritiserade redan då processen eftersom det innebar ett genomgripande systemskifte som genomfördes utan demokratisk insyn eller möjlighet för allmänheten att påverka. Eftersom vi inte står bakom systemet som det ser ut i dag så sitter vi inte i gruppen.

Ni måste ge er! Vi orkar inte med fler regeringskriser!
Om Magdalena Andersson vill bli statsminister behöver hon en riksdagsmajoritet bakom sig som har en överenskommelse om att samarbeta. I annat fall kommer hennes regering riskera att förlora varje omröstning i varje fråga fram till valet. Så brukar inte regeringschefer vilja jobba. Det var för att undvika ett sådant läge Stefan Löfven ingick Januariavtalet med 73 samarbetspunkter med Centerpartiet och Liberalerna år 2019. Nu är det avtalet dött och begravet och en ny regering behöver hitta en ny uppgörelse för att stå stadigt innan den tillträder. Vi begär inte en lika omfattade överenskommelse, eftersom det är sent i mandatperioden och det är ett besvärligt läge. Men självklart måste våra väljare kunna se att deras röster gjort avtryck i den politik som regeringen ska föra fram till valet om vi ska ställa oss bakom den.

Ni hade inte några krav på Löfven när han röstades fram och nu har ni det plötsligt på Magdalena Andersson, trots att inget har ändrats mer än att det är en annan person?
Vi hade ett ganska tydligt krav på Löfven, marknadshyrorna. Vi sa hela tiden att tar han bort dem kan han sitta kvar. Att byta statsminister är inte en formaliafråga, utan självklart behöver vi ta ställning till den politiska inriktning som kommer med bytet. Vänsterpartiet har en halv miljon väljare som röstat på oss för att vi ska driva frågor som om trygga jobb, en bättre sjukförsäkring och en bättre pension. Nu behöver statsministerkandidaten förhandla med oss så att även vänsterväljarnas röster tas till vara.

Ni kommer göra Kristersson till statsminister, är det bättre?
Det finns ingen majoritet i riksdagen för en högerregering ledd av Ulf Kristersson, det säger han själv. C kommer inte att stödja dem. Det är ju också självklart att Vänsterpartiet aldrig kommer att rösta för en sådan.

Ni öppnar för SD!
Det vi försöker få att hända är att Magdalena Andersson blir statsminister med stöd av S,MP, V och C. Alla vet att vi är det parti som står längst från SD. Vi kommer aldrig att agera på något sätt som gör att SD får inflytande.

Det är oansvarigt att hota på det här sättet!
Vi vill ha en stabil och ansvarstagande regering. Ska det bli möjligt i dagsläget, krävs fyra partiers stöd. Lika tydliga som vi i Vänsterpartiet är med att en halv miljon vänsterpartiväljares mandat inte ges bort utan motprestation – lika tydliga är vi med att vi är beredda att samarbeta. Vår utsträckta hand har funnits där hela tiden. Ska det bli stabilitet måste vi lyssna på varandra. Att ta ansvar i detta läge är att acceptera hur väljarna har röstat.

Vilket är ert alternativ?
Vårt alternativ är en vänsterregering med kraftfull politik som utjämnar livschanser och återtar kontrollen över framtiden. Vi ska ha trygghetssystem man kan lita på som ger en bra pension när man slutat arbeta. Vi ska ha starka och trygga löntagare och vi ska utrota arbetslösheten. Vi ska ha en klimatomställning där kostnaderna för den bärs rättvist.

Hur kan ni ens överväga att rösta ner Sveriges första kvinnliga statsminister?
Det skulle naturligtvis vara fantastiskt att för första gången få rösta fram en kvinnlig statsminister. Men vårt uppdrag som politiskt parti är ju att förbättra situationen för alla kvinnor som inte får statsministerposten. Målet måste ju vara att förbättra levnadsvillkoren för alla kvinnor; alla de som dubbelarbetar med för låga löner och för slitsamma jobb och som till slut riskerar att sluta sina liv som fattigpensionärer. Det tycker vi är ett ansvar ett feministiskt parti måste ta.

Blir det nyval?
Om det skulle bli ett nyval så är det inte Vänsterpartiet som tvingar fram det. Vi förhandlar, och det har vi velat hela tiden. Det har pågått ett par dagar. Centerpartiet har förhandlat hela hösten för sina skogs- och strandreformer, och har 73-punktsprogramet i botten. Våra krav är ingenting jämfört med det. Om Centerpartiet inte accepterar hur verkligheten ser ut inom fyra statsministeromröstningar, så kan det bli nyval. Vi har lovat våra väljare att försvara deras intressen och att deras mandat räknas. Det står vi fast vid.