• Hem
  • Övriga seminari...
sida

Övriga seminarium

Nedan följer övriga seminarium som ledamöter från Vänsterpartiet deltar i.

Listan uppdateras kontinuerligt…

Måndag 2 juli

08:00-09:30 – Vad vill partierna i miljöpolitiken? Deltagare: Jens Holm
Läs mer här…

09:00-10:00 – Hur kan barn och unga som mår psykiskt dåligt slippa skickas runt? Deltagare: Karin Rågsjö
Läs mer här…

09:00-10:30 – Hur ser framtidens a-kassa ut? Deltagare: Ali Esbati.
Läs mer här…

09:00-09:45 – EUs nya asyllagstiftning ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Deltagare: Malin Björk.
Läs mer här…

09:30-10:00 – Ungdomsduellen: Moderaterna mot Vänsterpartiet. Deltagare: Nooshi Dadgostar
Läs mer här…

09:30-10:30 – Vad krävs för att ge alla unga samma chans i arbetslivet? Deltagare: Håkan Svenneling
Läs mer här…

10:00-10:45 – Klockan tickar – kan Europa enas om en hållbar asyl- och migrationspolitik? Deltagare: Malin Björk.
Läs mer här…

10:45-11:30 – Vården efter valet – Hur skall valets vinnare klara av att möta patienternas förväntningar? Deltagare: Karin Rågsjö
Läs mer här…

11:00-11:30 – Hur vill V lösa bostadssituationen? Deltagare: Nooshi Dadgostar.
Läs mer här…

12:30-13:30 – Frigörelse, inte förvaring! Kvinna, inte klient! Barn, inte bihang! Deltagare: Ulla Andersson
Läs mer här…

13:00-14:00 – Hur ger vi möjlighet för låginkomsttagare att bo i nyproducerade hyreslägenheter? Deltagare: Nooshi Dadgostar.
Läs mer här…

13:30-13:45 – Debatt – (V) möter (KD). Deltagare: Karin Rågsjö
Läs mer här…

14:00-14:30 – Musik och politik i samma båt. Deltagare: Rossana Dinamarca.
Läs mer här…

14:00-14:45 – Efter Brexit – i vilket Europa vill vi leva? Deltagare: Malin Björk & Jens Holm.
Läs mer här…

14:00-15:00 – Life Science utan djurförsök – en framtidsvision. Deltagare: Håkan Svenneling
Läs mer här…

14:00-15:30 – Så nollar vi utsläppen till 2045. Deltagare: Birger Lahti.
Läs mer här…

14:30-15:30 – Femicide – män som hatar kvinnor. Deltagare: Malin Björk.
Läs mer här…

15:00-15:45 – Politiker frågar ut företagsledare om EU och klimatet. Deltagare: Jens Holm
Läs mer här…

15:00-16:00 – Hur vet vi att vi gör rätt när städerna ska utvecklas hållbart och jämlikt? Deltagare: Nooshi Dadgostar.
Läs mer här…

15.00-15.45 – Sveriges radios scen, Nordgren och Epstein. Läsning av framtids-haiku. Deltagare:  Vasiliki Tsouplaki.
Läs mer här…

15:15-15:45 – I en tid av omvälvande medieutveckling – hur ska public service fungera i framtiden? Deltagare: Rossana Dinamarca.
Läs mer här…

16:00-16:45 – Kriminalpolitisk debatt mellan Vänsterpartiet och Liberalerna. Deltagare: Linda Snecker.
Läs mer här…

16:30-17:00 – Så löser vi bostadskrisen. Deltagare: Nooshi Dadgostar.
Läs mer här…

17:00-17:45 – En hållbar gruvnäring i bördiga jordbrukslandskap? Deltagare: Birger Lahti
Läs mer här…

18:30-19:00 . Samtal inför Vänsterpartiets ledares tal och analys efteråt. Deltagare: Mia Sydow Mölleby
Läs mer här…

20:00-20:45 – Vegoskiftet – hur skapar vi en bättre framtid för djuren och planeten? Deltagare: Jens Holm
Läs mer här…

Tisdag 3 juli

09:00-10:00 – Bör snabblån förbjudas? Deltagare: Ulla Andersson
Läs mer här…

09:00-11:20 – Vilka är de aktuella skattefrågorna inför valet?Deltagare: Ali Esbati
Läs mer här…

10:00-11:45 – Vad tycker riksdagspartierna om djurskyddsfrågor? Deltagare: Jens Holm
Läs mer här…

10:00-10:45 – Hållbara mineraler utan nya gruvor: återvinning, smart design och bevarad biologisk mångfald. Deltagare: Birger Lahti
Läs mer här…

10:00-11:00 – Vem syns inte i politiken? Om utrikes födda kvinnors makt och inflytande. Deltagare: Nooshi Dadgostar.
Läs mer här…

10:00-10:30 – Hot och hat i sociala medier – hur är det att vara utsatt och vad gör rättsväsendet? Deltagare: Rossana Dinamarca.
Läs mer här…

11:00-12:00 – Finns det en framtid för sjukvårdsförsäkring? Deltagare: Karin Rågsjö
Läs mer här…

11:45-12:45 – Näringslivet halverar sin klimatpåverkan varje decennium. Deltagare: Jens Holm
Läs mer här…

14:00-15:30 – Kan Sverige nå klimatmålen med cirkulär ekonomi? Deltagare: Jens Holm
Läs mer här…

15:00-16:30 – Hur vet du det? Om samspelet mellan forskning och politik. Deltagare: Hanna Gedin
Läs mer här…

15:00-15:50 – Vad vill egentligen partierna inom hbtq-frågor? Deltagare: Malin Björk.
Läs mer här…

15:15-16:00 – Vad vill partierna med a-kassan och arbetsmarknadspolitiken? Deltagare: Ali Esbati
Läs mer här…

16:00-16:45 – Vad behöver göras för att Patientlagen ska följas? Deltagare: Karin Rågsjö
Läs mer här…

Onsdag 4 juli

08:30-09:30 – Vad händer med anställningsskydslagen efter valet? Deltagare: Ali Esbati
Läs mer här…

08:45-09:15 – Korsförhör en direktör – hur ska villkoren för privat driven vård och omsorg se ut? Deltagare: Karin Rågsjö
Läs mer här…

10:00-10:55 – Vilse i skogen – vilka vägval vill partierna ta i skogspolitiken? Deltagare: Jens Holm
Läs mer här…

10.00-10.40 – Vad vill partierna med studieförbunden?
Cramérgatan H301, ABF:s tält. Deltagare: Vasiliki Tsouplaki.

11:00-12:00 – Klimatpolitik för export och tillväxt – finns det blocköverskridande enighet om näringslivets krav? Deltagare: Birger Lahti
Läs mer här…

11:00-12:00 – Sverige behöver ett rättvist skattesystem. Deltagare: Ali Esbati
Läs mer här…

12:30-14:30 – Någon annans skyddsombud – en lucka i lagen? Deltagare: Ali Esbati.
Läs mer här…

13:00-13:45 – Fossiloberoende transporter – Vad krävs av branschen och politiken för att nå 2030-målen? Deltagare: Jens Holm
Läs mer här…

13:30-14:15 – Demokrati på lika villkor – hur jämställd är riksdagen? Deltagare: Linda Snecker.
Läs mer här…

13:30-14:30 – Hur hjälper vi bäst barn och unga med psykisk ohälsa? Deltagare: Karin Rågsjö
Läs mer här…

14:45-15:30 – Växtbaserad export och innovation – nästa stora svenska succé? Deltagare: Håkan Svenneling
Läs mer här…

15:00-16:00 – Vad tycker riksdagspartierna i SRHR-frågor? Deltagare: Mia Sydow Mölleby
Läs mer här…

15:30-16:30 – Bostadsvalet 2018 – utfrågning av bostadspolitiska talespersoner. Deltagare: Nooshi Dadgostar.
Läs mer här…

15:45-16:05 – Hur vill de politiska partierna förbättra stödet till barn med en frihetsberövad familjemedlem? Deltagare: Linda Snecker.
Läs mer här…

17:50-19:00 – Vad vill partierna egentligen? Om visioner och ideologi. Deltagare: Jens Holm
Läs mer här…

20:30-21:15 – Om hat och hot mot politiker. Deltagare: Rossana Dinamarca.
Läs mer här…

Torsdag 5 juli

09:00-09:50 – Hotet mot kontanterna – ett bedrägeri mot svenska folket. Deltagare: Håkan Svenneling
Läs mer här…

09:45-11:30 – Brottet blåljussabotage, ny lagstiftning, men räcker det? Deltagare: Linda Snecker.
Läs mer här…

10:00-10:45 – Skyddade marina områden i Sverige – finns de på riktigt? Deltagare: Jens Holm
Läs mer här…

14:35-14:55 – Vilka politiska frågor är viktiga för barn och unga? Deltagare: Nooshi Dadgostar.
Läs mer här…

15:20 och 15:50 –  Mångfaldsparaden – en manifestation för medmänsklighet och demokrati. Appellerna äger rum i direkt anslutning till paraden, när den samlats upp i Almedalsparken. Deltagare: Christina Höj Larsen.
Läs mer här…

15:30-16:15 – Hotade fiskebestånd i Östersjön – vad krävs från våra politiker? Deltagare: Jens Holm
Läs mer här…

Fredag 6 juli

10:30-10:50 – Agendasättarna- vad är viktigt för Kristdemokraterna idag? Deltagare: Nooshi Dadgostar.
Läs mer…