• Hem
  • Överenskommelse...
Pressmeddelanden

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse

Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Förslag till beslut i riksdagen ska läggas om detta och besluten ska föregås av en utredning.

Överenskommelsen: Vår gemensamma syn på vinst i välfärden (pdf)

Regleringarna ska omfatta skola inklusive förskola, äldreomsorg, dvs hemtjänst och äldreboende, vård vad avser sjukhus och primärvård samt HVB-hem. Regeringen lägger proposition om detta under 2016.

En utredning aviseras i budgetpropositionen och tillsätts i januari 2015. Den ska även överväga, bland annat:

  • Införandet av en syftesparagraf i bolagsordningen eller andra styrande urkunder, med innebörden att verksamheten är syftet, inte att dela ut vinst till ägarna.
  • Eventuella överskott ska som huvudregel investeras i den verksamhet där de uppstått.
  • Hur SVB, eller andra nya bolagsformer, bör användas i välfärden.
  • Ett bemanningskrav, som reglerar att privata aktörer inte kan dra ned på personaltäthet eller personalkostnader för att göra vinst.
  • Tillståndsprövning av alla aktörer inom välfärden.
  • Regeringen och Vänsterpartiet vill ge kommunerna avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte.

Överenskommelsen innebär att tvångs-LOV ska upphävas. Ett nytt regelverk angående valfrihetssystem blir gällande då nya regler för att begränsa vinsterna i välfärden börjar gälla. I avvaktan på ny lagstiftning ska de kommuner och landsting som väljer att tillämpa LOV kunna begränsa antalet utförare och pröva avtalen regelbundet. Kommuner och landsting ska kunna avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart icke-kommersiella aktörer.

Överenskommelsen innebär även att skatteplanering begränsas, att det ska vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande vid offentlig upphandling av tjänster, att offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla även i den privat utförda välfärden, att ekonomin ska redovisas på enhetsnivå, att försäkringspatienter inte ska kunna gå förbi kön i den offentligfinansierade vården samt att universitets- eller regionsjukhus inte ska kunna privatiseras.

– Välfärden ska inte vara en marknad. Med denna överenskommelse stoppar vi vinstjakten i välfärden och säkerställer en högre kvalitet i skolan, vården och omsorgen, säger Stefan Löfven, S.

– Vi är mycket nöjda med att vi nu är överens om att skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och att överskott som huvudregel ska återinvesteras i verksamheten, säger Ulla Andersson, V.

– Denna uppgörelse innebär verklig förändring för barnen i skolan, de äldre i omsorgen och de sjuka i vården. Nu kan vi få bort vinstslöseriet och bygga en välfärd att lita på, säger Jonas Sjöstedt, V.

– Målet med vår överenskommelse är att värna mångfald och alternativ i välfärden, samtidigt som vi ska kunna garantera att de skattepengar du och jag lägger in i till exempel en fristående skola kommer eleverna till del, säger Gustav Fridolin, MP.

Se pressträffen på Youtube här…

Presskontakter:
Socialdemokraterna: Erik Nises, 072-239 55 79
Miljöpartiet: Clara Lindgren, 070-606 98 08
Vänsterpartiet: Emil Lindahl Persson, 073- 049 63 00