• Hem
  • Ombuds­pers...
Jobba hos oss

Ombuds­person till Vänster­partiets represen­tant­skap i Västra Götalands­regionen

Vill du ha ett utmanande och kreativt arbete, skapa möten och samtal mellan personer som har viktiga politiska uppdrag och som dagligen påverkar politiken i regionen? Vill du sprida kunskaper och påverka väljare att rösta för en region för alla?

Inför valrörelsen 2022 söker vi dig som vill arbeta med för Vänsterpartiets Representantskap (Repskap) i Västra Götalandsregionen (VGR).

Valåret 2022 närmar sig och osäkerheten i det politiska läget och kring hur allianser kommer bildas verkar bli allt större ju närmare vi kommer. Ovanpå det befinner sig världen i en pandemi som dels påverkar vilka politiska frågor som kommer vara aktuella men som också kan komma att påverka hur det praktiska valarbetet kan planeras och genomföras under 2022.

Västra Götalandsregionen är en region som sägs avspegla hela Sverige i det att regionen rymmer en storstad, flera mindre städer och samtidigt en hel del landsbygd. Befolkningens behov av och tillgång till vårdinrättningar, kultur, infrastruktur och kollektivtrafik varierar mycket. Detta är en av utmaningarna för dig som får tjänsten som ombudsperson hos oss: Att ta fram strategier för kommunikation anpassade till målgrupperna och pandemiläget samt ett valmaterial som är sammanhängande och följer Vänsterpartiets valplattform och som samtidigt kan användas för att förmedla partiets regionpolitik i alla delar av Västra Götalandsregionen.
Förutsättningarna för att bygga ett samhälle där alla kan leva har aldrig varit så bra som idag. De samlade rikedomarna är större än någonsin tidigare, men resurserna är orättvist fördelade. Det finns många som gärna pratar om jämlikhet men det är bara Vänsterpartiet som har förslagen som bidrar till att göra Västra Götaland till en region för alla.

Vad är Representantskapet?
Representantskapet är en stadgereglerad samverkan mellan partidistrikten för att hantera den gemensamma regionpolitiken och fungera som en länk mellan partiets parlamentariker i regionen och distriktsstyrelserna. Vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp består efter valet 2018 av 15 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. De 55 representanterna i Repskapet kommer från fem distrikt: Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg och Väst. Repskapet har också sin egen valberedning. Innan pandemin träffades Repskapet 5-6 gånger per år i olika delar av regionen och sedan mars 2020 har mötena skett digitalt. Styrelsen träffas ca 1 gång per månad.

Tjänstens arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på uppdrag av Repskapsstyrelsen och ha ansvar för att tillsammans med styrelsen, en ombudskollega, politiska sekreterare och regionråd planera Repskapets verksamhet och organisera dess valrörelse i hela regionen. Som ombudsperson är du ”spindeln i nätet”, den som håller ihop och underlättar för samarbete och kommunikation mellan partidistrikten, Repskapet och partiets regionala parlamentariker.

Repskapets nuvarande ombudsperson är 50 % tjänstledig för att arbeta 50 % som politisk sekreterare för partiet i regionen. Den tjänst som vi utlyser här är ett vikariat på halvtid för vår nuvarande ombudsperson samt en extra förstärkning med en halvtid till inför valrörelsen.
Du kommer ingå i en stabil och erfaren arbetsgrupp med vår ombudsperson och två andra politiska sekreterare. Du kommer delta i arbetet runt partiets regionstyrelse-grupp (RS-grupp) där viktiga politiska frågor, politikutveckling och budgetarbete diskuteras. Du kommer arbeta nära Repskapets styrelse och ta hand om det praktiska kring att planera presidie-, styrelse- och Repskapsmöten. I det arbetet ingår också en nära kontakt med partidistriktens styrelser. Du kommer tillsammans med vår nuvarande ombudsperson att vara en viktig aktör för att i samråd med styrelsen skapa en dynamisk miljö som gör Repskapet intressant och givande för deltagarna.

Du kommer att få en särskilt viktig roll i att stödja valarbetet och ta fram valmaterial för Vänsterpartiets regionpolitiska frågor. I det ingår delas att arbeta med layout och budskap i text och bild för sociala medier samt program, affischer och flyers. Du kommer arbeta med Repskapets valgrupp och deras arbete med att ta fram en valplattform för 2022. Repskapet behöver din hjälp med att strategiskt planera valrörelsen och vår utåtriktade kommunikation.

Arbetet är mycket självständigt, arbete på kvällar och helger förekommer och precis inför valet kan arbetet komma att bli mycket intensivt.

Vi letar efter dig som

  • Är väl förankrad i Vänsterpartiets politik och som delar våra värderingar.
  • Är utbildad inom journalistik eller kommunikation, alternativt har god erfarenhet av att arbeta strategiskt och praktiskt med kommunikation och medier (text, bild och video).
  • Är lugn och diplomatisk, utvecklar relationer och kan fånga upp den variation av behov och synpunkter som Repskapet behöver kunna ena och hantera parallellt.
  • Arbetar strukturerat och planerar din tid väl samt gillar administration och ordning.
  • Har körkort och tillgång till egen bil.

Vi ser gärna att du har någon form av erfarenhet från arbete inom regionen eller har viss förståelse för den komplexa verksamhet som Repskapet är samt befinner sig i.

Anställningsvillkor och kontaktpersoner
Skicka din ansökan senast 15 april 2021 (CV och brev) till [email protected]

Ombudsperson, heltid, allmän visstid till och med sista oktober 2022. Tillträde enligt överenskommelse, men tidigast 1 augusti 2021.

Vänsterpartiet har kollektivavtal genom Fremia (tidigare Arbetsgivarföreningen KFO) med Handelsanställdas förbund avseende Folkrörelseorganisationer. Vi tillämpar en lönetrappa om 5 steg, vilken lönenivå du placeras in på beror på dina tidigare meriter och erfarenheter. Den ordinarie arbetstiden utgör 37,5 timmar per helgfri vecka. Kvälls- och helgarbete ingår i arbetstiden, en extra ersättning utgår vid arbete på helger. Semesterdagar är 30 dagar per år.

Din arbetsplats kommer så länge restriktionerna ligger kvar framför allt vara ditt hem men under valrörelsen 2022 hoppas vi att det blir möjligt att resa mer och då blir hela regionen din arbetsplats.

Vid frågor kontakta Repskapets ordförande, Claes-Göran Borg, [email protected]

Fackliga representanter, Handelsanställdas förbund: handels.se/kontakt

Läs mer om Representantskapet här: vastragotaland.vansterpartiet.se