• Hem
  • Ökat stöd för u...
Nyheter

Ökat stöd för ungas psykiska hälsa

Idag presenterar Vänsterpartiet ett krav inför kommande budgetförhandlingar med regeringen, på ökade resurser för att stärka ungas psykiska hälsa. Det handlar om två statliga stöd på sammanlagt 230 miljoner kronor, årligen. Vi vill säkerställa att psykisk ohälsa bland ungdomar minskar. Det ska ske genom en utveckling av ungdomsmottagningarnas arbete.

 

– Psykiatrin har alltför ofta långa köer och brist på plats. Det måste bli enklare för unga att söka hjälp, det måste gå snabbare att få stöd av de som kan ge det. Det är inte fult att må dåligt. Men det som verkligen inte är vackert är om vårt samhälle inte kan svara de unga som ber om hjälp och stöd. Vårt förslag är en rejäl satsning på att lösa just det här problemet och det blir också ett av våra viktigaste krav i budgetförhandlingarna med regeringen, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Den ena satsningen ska syfta till att förstärka existerande mottagningar och den andra ska stimulera och rusta nya initiativ. Det är viktigt att de lokala behoven får styra så att pengarna används där de gör bäst nytta.

– Vi unga betalar ett högt pris för en samhällsutveckling där otryggheten ökat. Under vår generations uppväxt har den psykiska ohälsan trefaldigats bland unga, samtidigt som det blivit svårare att få stöd och vård. Statistiken visar också att det slår särskilt hårt mot unga tjejer – var tredje gymnasietjej känner oro eller ångest i vardagen. Den här utvecklingen beror på politiska beslut och kan vändas med politiska beslut, precis som Vänsterpartiet föreslår här, säger Hanna Cederin, förbundsordförande för Ung Vänster. 

Satsningen innebär att vården tillförs nya personal i form av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fler psykologer och skolläkare med psykiatrisk kompetens. Det statliga stödet ska kompletteras med en medfinansiering på 25 procent från kommuner, landsting och regioner. Det totala stödet blir därför 287,5 miljoner kronor.

 

 

SatsningStatligt stimulansbidrag per årMedfinansiering (25%) per år från landsting, kommuner och regionerSammanlagt stöd per år
Ungdomsmottagningar 130 miljoner kronor 32 500 000 kronor 162,5 miljoner kronor
Stimulering och nya initiativ 100 miljoner kronor 25 miljoner kronor 125 miljoner kronor
Totalt stöd, årligen 287,5 miljoner kronor

 

*Läs mer om förslaget här: Stöd psyk ohälsa 2015, underlag

För mer information
Sofia Zouagui, vik pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 072 736 59 33
Vänsterpartiets presstjänst, 070 620 00 64