• Hem
  • Ökad trygghet f...
Jonas i media
Porträttbild på vår partiledare Jonas Sjöstedt mot grå bakgrund.

Ökad trygghet för den som slits ut av jobbet

Mot bakgrund av pensionsgruppens förslag om höjda åldersgränser i pensionssystemet, och det faktum att många löntagare redan idag har svårt att jobba till nuvarande åldersgränser för pension och därmed tvingas ta ut pension i förtid, föreslår Vänsterpartiet idag att det bör införas en möjlighet att avsluta sitt arbetsliv tidigare – utan att pensionen påverkas negativt.

– Socialdemokraterna och de andra i pensionsgruppen vill tvinga människor att jobba längre och det utan att göra något för att göra arbetslivet bättre. Vi vill att den som jobbat och slitit ett långt arbetsliv inte ska behöva sluta sitt arbetsliv i otrygghet och ekonomisk ruin, säger Jonas Sjöstedt.

Idag tvingas de löntagare som inte orkar jobba till de befintliga åldersgränserna i pensionssystemet att ta ut sin pension tidigare än beräknat. Det leder till att deras pension blir lägre. Många hamnar i fattigdom. Med pensionsgruppens förslag om höjda åldersgränser i pensionssystemet kommer detta problem att omfatta allt fler.

Vänsterpartiet föreslår därför att det bör införas en särskild åldersfaktor i sjukersättningssystemet. På så sätt slipper många ta ut inkomstpensionen i förtid. En åldersfaktor i sjukförsäkringen innebär att kravet på omställning förändras vid 61 års ålder. Den försäkrade kommer då endast prövas mot arbete inom ramen för det yrke denne har, inte mot hela arbetsmarknaden som idag. Förslaget innebär även att den som inte kan jobba fram till pension ska ha möjlighet att få sjukersättning upp till 67 års ålder.

– Vi vill helt enkelt se en gräddfil – inte för bankdirektörer, utan för undersköterskor och byggjobbare, säger Jonas Sjöstedt.

Fördelen med detta förslag är pensionsnivån inte påverkas av att ”pensionen” tidigareläggs. Om samtliga av de ca 17 700 personer som gick i pension tidigare än önskat 2017 skulle erhålla sjukersättning skulle kostnaden för förslaget första året uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Fullt utvecklat uppgår kostnaden för reformen till ca 2,1 miljarder per år. Kostnaden för reformen ryms inom det samlade förslag till budget som Vänsterpartiet kommer att presentera i höst.

– Det är dags att vanligt folk som behöver trygghet i slutet på ett långt arbetsliv får det istället för att pengarna går till skattesänkningar för de välbärgade, säger Jonas Sjöstedt.

Dela den här sidan:

Kopiera länk