sida

Viktiga datum

Våren 2019
Ideologi(v)erkstan turnérar
Programkommissionen reser runt – boka ett besök
Remissförslag partiprogram skickas ut strax efter EU-valet

Hösten/vinter 2019
Ideologiverkstan turnérar
Programkommissionen reser runt – boka ett besök
Remissförslaget skickas ut före 1 september
Deadline för remissvar 14 oktober
Marxkonferens i Stockholm 25-26 oktober
Vänsterdagarna i Göteborg 2-3 november
Slutgiltigt förslag partiprogram 21 december
Debatt och diskussion

Våren 2020
Debatt och diskussion
Motionsstopp 21 februari
Partikongress 21-24 maj