sida

Hur deltar man

Så kan din partiförening delta

  • Ordna visning av ideologi(v)erkstan
    Bjud in till två timmar med diskussion om Vänsterpartiets ideologi – första timmen för visning av filmen och andra timmen till diskussion. Inga förkunskaper behövs, däremot en projektor/skärm och fika!
  • Väck de ideologiska diskussionerna och erbjud utbildningar
    Avsätt tid i samband med medlemsmöten eller andra aktiviteter för att diskutera aktuella eller generella ideologiska frågor – EU, klimatet, jämlikhet, rasism eller något annat. Som gemensam utgångspunkt kan en kortare text eller en del av partiprogrammet användas. Ordna utbildningar genom den centrala Ideologiskolan. Läs mer här…
  • Diskutera remissförslaget – mer info kommer
  • Diskutera förslaget och skriv gemensamma motioner – mer info kommer

Så kan du som medlem delta

  • Titta på ideologi(v)erkstan
  • Be din partiförening eller –distrikt ordna aktiviteter kopplade till ideologi och program