sida

Hur deltar man

Så kan din partiförening delta

 • Ordna visning av ideologi(v)erkstan
  Bjud in till två timmar med diskussion om Vänsterpartiets ideologi – första timmen för visning av filmen och andra timmen till diskussion. Inga förkunskaper behövs, däremot en projektor/skärm och fika!
 • Väck de ideologiska diskussionerna och erbjud utbildningar
  Avsätt tid i samband med medlemsmöten eller andra aktiviteter för att diskutera aktuella eller generella ideologiska frågor – EU, klimatet, jämlikhet, rasism eller något annat. Som gemensam utgångspunkt kan en kortare text eller en del av partiprogrammet användas. Ordna utbildningar genom den centrala ideologiskolan. Läs mer här…
 • Diskutera remissförslaget
  Programkommissionen kommer att färdigställa ett remissförslag som skickas ut på remiss kort tid efter EU-valet den 26 maj. Remisstiden pågår till och med 14 oktober så det finns gott om tid. Partiföreningar, partidistrikt och medlemmar samt de som delar Vänsterpartiets värderingar inbjuds att inkomma med remissvar som skickas till [email protected]
 • Diskutera förslaget och skriv gemensamma motioner
  Mer information kommer i samband med kongressförberedelserna.

Så kan du som medlem delta

 • Titta på ideologi(verkstan).
 • Be din partiförening eller distrikt ordna aktiviteter kopplade till ideologi och program.