• Hem
  • Nytt M-förslag ...
Pressmeddelanden

Nytt M-förslag – gammal högerpolitik

Moderaterna presenterar idag ett antal förslag för att fler ska få ett första jobb, med fokus på utrikes födda och unga med svag utbildning. Förslaget om första jobbet-anställning är särskilt problematiskt. Moderaterna föreslår dels att den nya anställningsformen ska vara tidsbegränsad upp till 18 månader, dels att den ska vara öppen för hela arbetsmarknaden – oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej.
–  Det är häpnadsväckande att Moderaterna envisas med mer av samma politik som har visat sig vara ett stort misslyckande. Istället för mer osäkerhet och ökad stimulans till oseriösa arbetsgivare, behövs verkliga satsningar på riktiga jobb och bra utbildning, säger Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

– Avvecklingen av högerregeringens dyra och dokumenterat ineffektiva nedsättning av arbetsgivaravgifterna skapar ett utrymme för detta. Moderaternas förslag skulle innebära en försvagning av arbetstagarnas trygghet och bevisar återigen att partiet, trots tidigare utfästelser, inte värnar den svenska kollektivavtalsmodellen, fortsätter Ali Esbati.

–   Lösningen ligger inte i sämre villkor och minskad trygghet för utrikes födda och unga med svag utbildning. Vänsterpartiet vill istället se en annan politik – en politik som ger människor möjligheter och förutsättningar att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden, säger Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson.

För mer information:

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson 
073-370 64 26

Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson/
Vänsterpartiets presstjänst 
070-620 00 64