Nyheter

Sätt ett pristak för bensin och diesel

Priserna på bensin och diesel har stigit kraftigt under en längre tid. Med kriget har de ökat än mer. För många människor innebär det en väldigt tuff ekonomi. Familjer som är beroende av bilen får stora ekonomiska problem när priserna rusar. För många verksamheter blir kostnaderna höga och jobb riskerar förloras. Vetskapen om att priserna kan vara ännu högre imorgon gör det än svårare.

Vänsterpartiet är ett parti som ser människors problem i vardagen och gör något åt dem. Vi vill att det ska vara möjligt att leva i hela landet, även där det inte finns kollektivtrafik så som vi skulle önska. Därför vill vi under krisen införa ett pristak på 18 kronor litern för bensin och även ett pristak för diesel. Detta skydd för hushållen ska ske med tillfälliga sänkningar av drivmedelsskatterna. När priserna skenar måste politiken ta ansvar och få ordning på situationen.

Vi anser att beskattningen på drivmedel är ett viktigt styrmedel för att föra samhället bort från det fossila. Att göra det är nödvändigt för klimatet och därmed för oss alla. Men det är inte en rimlig hållning att priset på bensin och diesel så snabbt som möjligt ska vara så högt som möjligt. Istället behöver alltid en avvägning göras så att vi styr bort från det fossila, samtidigt som kollektivtrafik och andra alternativa transporter hinner byggas ut, så att människor hinner ställa om och så att deras ekonomi inte drabbas allt för hårt av plötsliga prisstegringar.

När vi väljer vilka skattenivåer som ska gälla på drivmedel gör vi alltid den avvägningen. När det sker en plötslig och oförutsedd höjning av oljepriserna ger den skattenivå som vi tidigare tyckte var en bra avvägning, nu dramatiska drivmedelspriser som aldrig var avsedda. Den prischocken vill vi dämpa genom tillfälliga sänkningar av drivmedelsskatter. Det betyder inte att vi är för generellt lägre priser på bensin och diesel. Vad det betyder är att vi vill dämpa prischocken så att priset kommer ner till de nivåer som vi nyss, innan priserna skenade, tyckte var rimliga avvägningar. Detta ska ske genom ett pristak så att bensinpriset vid pumpen inte ska överstiga 18 kronor per liter. Ett tak ska även sättas för dieselpriset. Den tillfälliga sänkningen ska ske med täta avstämningar.

Drivmedelsbeskattning är viktigt för att styra bort från det fossila men klimatomställningen ska ske ordnat, inte genom plötsliga prischocker som människor inte hinner anpassa sig till.