Nyheter

Nu är det pensionär­ernas tur – men för lite om klimat och jobb

När regeringen idag lägger sin vårbudget, så finns några bra förslag men också stora brister. Höjningen av de lägsta pensionerna är bra och viktig, men politiken för klimatet och social utjämning måste bli mycket skarpare.

Vänsterpartiet välkomnar att regeringen i sin vårändringsbudget lägger fram det förslag om en höjning av pensionerna för de med lägst pension som vi förhandlade fram i höstas.

Sverige är det land i Norden som har den högsta andelen fattigpensionärer. Ungefär 300 000 har vad som definieras som låg ekonomisk standard. Den höjning som regeringen nu föreslår skulle innebära upp till 1000 kronor i månaden skattefritt för dem som har allra minst, och i genomsnitt blir det cirka 750 kronor i månaden till den miljon pensionärer som berörs. Det handlar om människor som har byggt upp det här landet. Många har jobbat i princip hela livet, men under dåliga förhållanden, låg lön, små deltider kombinerat med hemarbete och omsorg för barn. Andra har slitits ut tidigt på grund av tunga arbeten och de bördor som hårdast tynger i klassamhällets mest utsatta skikt. Varannan kvinnlig ålderspensionär i Sverige måste helt eller delvis förlita sig på garantipension.

Nu är det upp till bevis för högern i riksdagen: kommer de att stoppa höjningen av pensionerna för en miljon svenskar?

Samtidigt ser vi stora problem med regeringens budget. Dels handlar det om bristen på konkreta reformer för att rädda klimatet. En ekonomisk politik som inte är inriktad på klimatomställning är helt enkelt inte en ansvarsfull ekonomisk politik. Klimatpolitiken kan inte bara handla om att berätta jobbiga fakta om läget för planeten, sätta upp mål och sen konstatera att de är svåra att nå. Vi måste lägga om stora delar av vårt samhälle, och vi måste satsa stort och långsiktigt. Detta kräver politisk handlingskraft och brett folkligt stöd.

Därför har Vänsterpartiet tidigare föreslagit ett tioårigt moratorium för det nuvarande överskottsmålet. Detta skulle frigöra 700 miljarder kronor i investeringar för att ställa om till ett rättvist och klimatneutralt Sverige. omfattande statligt åtagande för nya investeringar i transportinfrastruktur, elöverföring, klimatanpassning av nya och befintliga bostäder.

Tyvärr är det alldeles för lite satsningar på klimatomställningen i regeringens förslag. Klimatet kan inte vänta.

I regeringens budget finns också siffror över utvecklingen för jämlikheten i Sverige. Det är mycket bra att man följer den frågan noga, men siffrorna är tyvärr inte särskilt ljusa. Det vi ser är att det fortsatt går mycket bra för en liten grupp, de allra rikaste. Deras kapitalinkomster har mångdubblats. Samtidigt ser läget mycket mindre ljust ut för den stora mängden löntagare.

I takt med prisökningarna på vissa varor så kommer vanliga löntagares situation att förvärras ytterligare. Det behövs en mycket skarpare politik för utjämning.

Avslutningsvis så menar regeringen att arbetslösheten även fortsatt bör ligga runt 7 procent. Det är alldeles för högt och nivåer som borde vara oacceptabelt för en socialdemokratisk regering. Här skulle Vänsterpartiets historiska investeringspaket för i klimatomställningen även innebära fler jobb och minskad arbetslöshet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk