Nyheter

Dags att sätta stopp för utnyttjandet av arbetskrafts­invandrare

Vänsterpartiet har länge krävt att reglerna kring arbetskraftsinvandring ska göras om. Nu har partiet kommit överens med M och KD om förslag som skulle göra det tryggare för den som kommer till Sverige för att arbeta.

– Vi har länge sett ett cyniskt utnyttjande av arbetskraftsinvandrare på den svenska arbetsmarknaden. Det är städare som tvingas jobba långa dagar, sex eller sju dagar i veckan, till svältlöner. Det är restaurangpersonal som tvingas sova på en madrass på lagret och ibland till och med utnyttjas sexuellt. Det är byggarbetare som i flera fall skadats svårt på jobbet, utan att det fått några konsekvenser.

– Våra förslag innebär steg i rätt riktning för att komma till rätta med den här oacceptabla situationen och ändra maktbalansen något till de utsattas fördel, säger partiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen.

Partierna har bland annat kommit överens om krav på att arbetsgivaren ska bifoga anställningskontrakt vid ansökan om arbetstillstånd. Idag kan arbetsgivaren ange att lönen är en i ansökan, men väl på plats är lön och villkor betydligt sämre. Genom att bifoga ett bindande anställningskontrakt kan det förhindras. Dessutom kräver partierna skärpta straff för den som utnyttjar arbetskraftsinvandrare. Och den som utnyttjas ska få rätt till skadestånd och möjlighet att stanna för att söka ett annat jobb.

– Som det ser ut idag har vi en kraftig obalans, där arbetsgivaren har alla rättigheter och den som kommer hit för att arbeta är totalt utlämnad åt arbetsgivarens godtycke. Det är anmärkningsvärt att en socialdemokratiskt ledd regering är så handfallen när det kommer till kritan. Den här överenskommelsen skulle inte lösa alla problem med dagens regelverk, men det skulle markant förbättra situationen för den som kommer till Sverige för att jobba, säger Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati.

Under hösten vände sig Vänsterpartiet till Socialdemokraterna för att få dem att agera tillsammans och stoppa utnyttjandet på arbetsmarknaden. När det inte gav resultat vände man sig till Moderaterna och Kristdemokraterna för att göra upp. De förhandlingarna ledde till det förslag som presenteras idag.

Förslagen i överenskommelsen:

  • Krav på bifogat anställningskontrakt vid ansökan om arbetstillstånd – arbetsgivare ska inte kunna säga en sak till Migrationsverket och ge arbetstagaren helt andra villkor
  • Skärpta straff på arbetsgivare som utnyttjar arbetskraftsinvandrare
  • Rätt till skadestånd för den som utnyttjas
  • Rätt för arbetstagaren att ha kvar arbetstillståndet och söka nytt arbete, i de fall arbetsgivaren har avslöjats för utnyttjande
  • Stopp för kompetensutvisningar baserade på obetydliga fel och byråkratiska misstag
  • Migrationsverket ska få direkttillgång till andra myndigheters databaser för att lättare kunna upptäcka fusk och utnyttjande

Vänsterpartiet har i förhandlingarna även drivit på för en arbetsmarknadsprövning och för ett krav på heltid. Det har vi inte fått igenom, men det är viktiga förändringar för att förbättra människors villkor på svensk arbetsmarknad och vårt arbete för detta fortsätter.

Läs överenskommelsen här (pdf)…