• Hem
  • Nu ordnar vi sn...
Nyheter

Nu ordnar vi snabbare internet till fler

På många håll i Sverige saknas ordentlig internetuppkoppling. Därför har Vänsterpartiet drivit på för mer pengar till bredband och vi är nu överens med regeringen om en satsning på 850 miljoner kronor.

– Bredband behövs för både jobb och fritid. Man ska kunna kommunicera med vänner och se på tv. Småföretagaren ska kunna driva sina affärer över nätet. För de flesta i stan är det här en självklarhet idag, men för många på landet går det alldeles för segt. Därför vill vi satsa mer på bredband där inte marknaden klarar att ordna det på egen hand, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att öka medlen för bredband i landsbygdsprogrammet med 850 miljoner kronor för åren 2017-2020. Satsningarna kommer att göras i områden där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas. Det innebär att det befintliga bredbandsstödet inom landsbygdsprogrammet ökar från 3,25 miljarder kronor till 4,1 miljarder kronor.

– I dagsläget räcker inte pengarna till alla de ansökningar som kommit in. Vänsterpartiet anser att ingen del av Sverige ska lämnas efter i bredbandsutbyggnaden och vi har därför drivit på för den här satsningen, säger Jonas Sjöstedt.

Tillgång till snabbt bredband gör det lättare för människor på landsbygden att bo kvar och för nya att flytta dit. Det underlättar också för viktig nyetablering av företag och gör att de företag som finns kan fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet.

Förslaget finns med i budgetpropositionen för 2017

Ökning av befintlig bredbandssatsning inom landsbygdsprogrammet

År                              2017     2018     2019     2020
Ökning (miljoner kr)  +100     +150     +250    +350