• Hem
  • Nu kan arbetet ...
Pressmeddelanden

Nu kan arbetet äntligen sättas igång – barn och unga får bättre utemiljöer

Vänsterpartiet har i tidigare förhandlingar med regeringen fått igenom en satsning på 500 miljoner för förbättrad utemiljö vid förskolor, skolor och fritidshem. Nu har regeringen fattat ett beslut om en förordning som gör att pengarna kan börja betalas ut via Boverket.

–Vi är många som ser behovet av att åstadkomma bättre utemiljöer vid förskolor och skolor, som erbjuder barn roliga utmaningar och bidrar till deras utveckling. Vi har märkt av ett stort intresse för vår satsning och många har hört av sig till oss för att fråga när pengarna kommer. Därför är jag glad att arbetet nu kan starta, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Skolornas utemiljöer har inte riktigt hängt med i den utveckling som skolan har genomgått, särskilt med tanke på att skolorna också fått ansvar för förskoleklasserna och att allt fler går på fritids. Förutom de positiva effekter satsningen medför för barn och anställda inom skolväsendet, så innebär den också många arbetstillfällen inom bygg- och hantverkssektorn över hela landet.

Bidrag kommer endast att beviljas för de åtgärder som påbörjas efter det att ansökan om bidrag kommit in till Boverket. Övriga kriterier för bidragsberättigande åtgärder är en kostnad på över 50 000 kr, att åtgärden inte påbörjas före den 1 juni 2016 och vara slutförd senast den 30 november 2018.

Enligt vårändringsbudgeten kommer 150 miljoner kronor att betalas ut under 2016 och 2017. Utöver detta kommer 200 miljoner att betalas ut under 2018.

 

För mer information, kontakta Vänsterpartiets presstjänst: 0706- 20 00 64