• Hem
  • Nu får förlossn...
Pressmeddelanden

Nu får förlossningsvården ökade resurser

Ökade resurser till förlossningsvården var en av de satsningar Vänsterpartiet fick med i regeringens höstbudget. Nu kommer pengarna. Landstingen får senast 15 december 200 miljoner kronor extra till satsningar på förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Larmrapporterna från förlossningsvården är många. Barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor runt om i landet larmar om att de inte längre hinner att sköta sitt jobb, att de oroar sig för patientsäkerheten och att de inte orkar arbeta under de arbetsvillkor som råder i dag.

Vänsterpartiet kom därför i höstbudgeten överens med regeringen om en riktad satsning för att förstärka förlossningsvården. Satsningen kan också omfatta andra insatser för att förbättra kvinnors hälsa i syfte att uppnå en mer jämställd hälso- och sjukvård. Satsningen är på 200 miljoner kronor 2015 och därefter 400 miljoner kronor per år.

– I våra budgetförhandlingar med regeringen har vi prioriterat välfärdssatsningar som förbättrar kvinnors livsvillkor. Välfärden har fått stå tillbaka alldeles för länge och det har drabbat kvinnor särskilt hårt. Tack vare Vänsterpartiet satsas det nu på en jämlik och jämställd hälsa. Det är på tiden, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

De extra pengar till förlossningsvården och kvinnors hälsa som regeringen idag beslutat att betala ut till landstingen är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

 

För mer information:

Karl Lindberg, pressekreterare för Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, 072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64