• Hem
  • Nu blir det try...
Pressmeddelanden

Nu blir det tryggare för äldre

Behoven ska styra vilken omsorg de äldre får. Vänsterpartiet välkomnar de nya reglerna för bemanningen på äldreboenden.

Bakgrunden till Socialstyrelsens nya regler är en motion från Vänsterpartiet om riktlinjer för bemanning i demensvården som riksdagen för mer än ett år sedan röstade igenom mot regeringspartiernas vilja. Behoven ska styra vilken omsorg de äldre får. Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det

– Alla människor har rätt till en trygg ålderdom och nu kan de som bor på demensboenden, och deras anhöriga, äntligen ställa konkreta krav på vilken hjälp de ska få. Det är särskilt skönt att ingen får låsas in i sin ensamhet längre, säger Eva Olofsson

– Socialstyrelsens nya föreskrifter visar att Vänsterpartiets krav på fler anställda och ökad personaltäthet inom äldreomsorgen redan har stöd i lagstiftningen och att det behövs mer resurser för att öka kvaliteten inom vården och omsorgen. Vi är också det enda parti som öronmärkt resurser för mer personal på demensboenden, säger Eva Olofsson.

– Detta kan dessutom bli ett viktigt verktyg för att bryta utvecklingen med minskade resurser till den övriga äldreomsorgen, som pågått under att antal år, och synliggöra vilken personalbemanning som behövs för en god individuellt anpassad äldreomsorg, säger Eva Olofsson.

Presskontakt: Eva Olofsson, 070-317 10 27