• Hem
  • Nooshi Dadgosta...
Pressmeddelanden

Nooshi Dadgostar utsedd till särskild utredare för att öka byggandet

I dag, den 22 juni, har regeringen beslutat att utse Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson till särskild utredare. Uppdraget är att säkerställa att befintliga byggrätter i landets kommuner tas i anspråk och bebyggs.
–  Jag är glad över att vi kommit överens med regeringen om att de ska tillsätta den här utredningen. Vi måste göra allt för att hålla uppe den höga byggtakten. Att tilldelad mark ska bebyggas borde vi alla kunna vara överens om. Nu får vi se hur det förhåller sig i verkligheten, och om vi måste ge kommunerna ökade möjligheter till kravställande, säger Nooshi Dadgostar.

I uppdraget ingår att kartlägga kommunernas användning av nuvarande bestämmelser i plan- och bygglagen och analysera hur effektiva de är, studera andra metoder kommunerna använder sig av, sprida information om goda exempel och bedöma om det finns behov att förstärka kommunernas möjligheter att säkerställa detaljplanernas genomförande och i sådana fall föreslå förslag på hur förstärkning kan göras.
–  Bostaden är en speciell plats för oss människor. I bostaden utspelar sig en stor del av en människas liv och här finns vårt hem. Vänsterpartiet menar att alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Den här utredningen är ett steg på vägen för att nå dit, säger Nooshi Dadgostar.

För mer information:

Nooshi Dadgostar
073-6694991

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64