• Hem
  • Nooshi Dadgosta...
Pressmeddelanden

Nooshi Dadgostar kräver av kommunerna: ta ert ansvar för bostadsbyggandet

På grund av det exceptionella läge som råder på bostadsmarknaden – föreslår Vänsterpartiet att regionerna ska få kompetens att utfärda bindande riktlinjer för bostadsbyggande i kommunerna. Kommunerna ska ta fram en trovärdig planreserv för det antal som de är ålagda att bygga. I det fall det inte uppfylls ska sanktioner riktas mot kommunen.

–Alla kommuner måste hjälpas åt nu. Det har visat sig att många borgerligt styrda kommuner tar ett alldeles för litet ansvar och vältrar över det på andra kommuner. Vi behöver gemensamt bygga många fler hem nu, då har vi inte råd med bromsklossar, säger Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Denna skeva bostadssituation är inte unik för Stockholm utan finns i flera storstadsregioner runtom i landet. Bostadsbehovet om 700 000 bostäder fram till 2025 behöver brytas ner i hanterbarbara målsättningar. Vårt bostadsbehov behöver hänga ihop med den fysiska planeringen. Var och hur det byggs ska fortsatt vara upp till kommunerna, men inte frågan om att bygga eller inte.

–2014 byggdes det exempelvis 40 gånger fler lägenheter i Sundbyberg än i Danderyd. Vi behöver en rättvis och sammanhållen planering för bostadsbyggandet över kommungränserna dels för att öka volymen och dels för att komma åt bostadssegregationen. Alla behöver dra sitt strå till stacken. Det är avgörande för att vi ska kunna lösa den bostadsbrist vi har idag, säger Nooshi Dadgostar.