• Hem
  • Nolltolerans mo...
Pressmeddelanden

Nolltolerans mot rasism och hatbrott

Vänsterpartiet tycker att det är oacceptabelt att öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, närvarar på politikerveckan i Almedalen. De är en organisation vars aktivister regelbundet utsätter andra människor för våld och begår hatbrott. Deras närvaro utgör ett konkret hot.

– Vi anser att regeringen måste se till att hatbrott prioriteras i polisens arbete. Polisen behöver i större utsträckning säga nej till nazistiska demonstrationer, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet anser att regeringen i sitt regleringsbrev till polisen ska slå fast att polisen bör prioritera hatbrott. Därigenom skulle polisen i större utsträckning kunna säg nej till nazistiska demonstrationer eller anvisa dem till en plats och tid som minimerar risken för att ordning och säkerhet hotas.

– Vi vill se en nolltolerans mot rasism och hatbrott. Vänsterpartiet anser att polisen bör agera direkt om det begås brott i samband med demonstrationer, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet har tidigare överklagat polisens beslut om att ge NMR tillstånd att närvara i Almedalen. Överklagan har dock avvisats av Förvaltningsrätten.