• Hem
  • Nej till förlän...
Nyheter

Nej till förlängningen av id-kontrollerna

DEBATT: I dag röstar riksdagen om en förlängning av id-kontrollerna, kontroller som det senaste halvåret kraftigt försämrat möjligheten att söka asyl. Läs Christina Höj Larsen och Linda Sneckers debattartikel om varför Vänsterpartiet röstar nej till att förlänga kontrollerna.

Vi vill se en human och välkomnande flyktingpolitik som gör det möjligt för människor att få skydd från krig, förtryck och förföljelse, samt ger goda möjligheter att starta ett nytt liv i det nya hemlandet. Med satsningar på en välfärd för alla och utbyggt mottagandesystem hade vi kunnat klara av höstens utmaningar.

Regeringen vill nu förlänga kontrollerna och slopa de två veckors karenstid som de vid införandet tyckte var så viktiga för att garantera rättssäkerheten och begränsa regeringens befogenheter. Intresset för den sortens småsaker är tydligen som bortblåst. Återigen ser vi prov på vilka hafsverk regeringens migrationspolitik består av.

Inskränkningarna i möjligheterna att få asyl i Sverige som regeringen har föreslagit sågades av över 50 remissinstanser, varav flera kritiserar den totala avsaknaden av analys.

Likaså inskränkningen i möjligt att få bistånd för personer med avvisnings- och utvisningsbeslut. Konsekvenserna av id-kontrollerna har inte utvärderats – vare sig gällande effekter för asylrätt, barnperspektiv eller konsekvenser för regionen.

Kanske beror det på att en utvärdering bland annat hade visat hur kontrollerna har inskränkt möjligheten att söka asyl, att flera människor riskerat sina liv i tunneln för att ta sig över till Sverige och att en människa svävat i livsfara efter att ha kapsejsat med en båt i Öresund på flykt mot Sverige. De mänskliga kostnaderna är stora…

”Vänsterpartiet är en del av det Sverige regeringen nu vänder ryggen: Ett Sverige som ställer upp för människor på flykt”