• Hem
  • Natoövning väck...
Pressmeddelanden

Natoövning väcker frågor om alliansfriheten

Efter en överenskommelse mellan alliansregeringen och socialdemokraterna står det klart att Sverige kan delta i övningen ”Steadfast Jazz” tillsammans med två övriga icke medlemmar, Finland och Ukraina. Övningen är den största som försvarsalliansen har genomfört på sju år och syftar till att träna just insatsstyrkan.
– Det är oroande och anmärkningsvärt att vi kommer att delta i detta. Det är i praktiken ytterligare ett steg mot svenskt NATO-medlemsskap.säger Torbjörn Björlund, Vänsterpartiets försvarpolitiska talesperson.

Övningen genomförs i Estland, Lettland, Litauen och Polen mellan den 2 och 9 november i år. Det blir artonde gången som insatsstyrkan tränas på det här sättet. Sverige har även fått klartecken att gå med i den snabbinsatsstyrka, NRF, som under Natos befäl ska kunna försvara medlemsländerna mot ett angrepp samt kunna sättas in på vilken plats i världen som helst. Försvarsminister Karin Enström har uttalat sig positivt om den blocköverskridande överenskommelsen som möjliggjort Sveriges deltagande i Natoövningen.
– Det är också förvånande att (s) är med i överenskommelsen. Frågan är hur de egentligen ser på den linje vi har idag, nämligen alliansfrihet.
– Det är oroande om de är på väg att överge den linjen, säger Torbjörn Björlund.

 

För mer information kontakta:

Torbjörn Björlund, försvarspolitisk talesperson Vänsterpartiet:
070-243 13 01

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64