• Hem
  • Nästan 9 miljar...
Pressmeddelanden

Nästan 9 miljarder till skattefinansierad vinst i välfärdsföretagen

Beräkningar som gjorts utifrån ny SCB-statistik visar att företagens vinst på skattepengar för vård, skola och omsorg 2010, uppskattningsvis var 8,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med året innan.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt kommenterar de nya siffrorna:

– Genom att företagen pressar kvalitet och personal kan de gå med en vinst som motsvarar tio procent av skattepengarna vi ger dem. Det är resurser som var tänkta att gå till välfärd och är lika mycket som lön och sociala avgifter för cirka 22 000 undersköterskor. Det är en helt orimlig ordning.

SCB:s rapport visar även att avkastningen på totalt insatt kapital för privata företag inom vård, skola och omsorg ligger på 15 procent, vilket kan jämföras med 8 procent för samtliga privata företag (exklusive finansiella företag).

– Det är guldfeber i välfärden idag. Enligt de nya siffrorna är avkastningen på insatt kapital nästan dubbelt så hög i de privata välfärdsföretagen som i näringslivet överlag. Därför köper företagen upp mer verksamhet för delar av vinsterna så att de kan tjäna ännu mer pengar i framtiden, säger Jonas Sjöstedt.

Siffran 8,7 miljarder gäller den skattefinansierade delen av företagens resultat efter avskrivningar, före skatt, inom områdena utbildning, hälso- och sjukvård samt omsorg och sociala insatser år 2010. Statistiken för 2011 finns ännu inte tillgänglig.

 

Kontakt:
Örjan Rodhe, politisk sekreterare till Jonas Sjöstedt, tfn. 073-781 09 57
Vänsterpartiets presstjänst, tfn. 070-620 00 64