• Hem
  • Myndigheten för...
Pressmeddelanden

Myndigheten för arbetsmiljökunskap blir verklighet 2018

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap inrättas.

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingar med regeringen fått igenom medel till en ny myndighet för arbetsmiljökunskap som inrättas i sommar. Myndighetens uppgift kommer vara bland annat att samordna och sprida forskningsbaserad kunskap inom arbetsmiljöområdet samt följa upp och utvärdera arbetsmiljöpolitiken.

– Arbetsmiljö är en så central fråga för allas våra arbetsliv. Hur den är och utformas avgör så mycket. Hur vi trivs, hur länge vi orkar arbeta, om vi får vara friska och ha hälsan i behåll. Därför är det så centralt att förstärka och samla ihop det arbete som görs, säger Vänsterpartiets ekonomisk politiska talesperson Ulla Andersson.

 

Under sina år vid makten genomförde Alliansregeringen en rad förändringar på arbetsmiljöområdet. Bland annat lade de ner Arbetslivsinstitutet, som var ett forskningsinstitut och kunskapscentrum för arbetslivsfrågor.

– Medan de borgerliga rustade ned rustar vi upp, för vi vill att människor ska ha goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö, säger Ulla Andersson.

 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är tänkt att inrättas 1 juni 2018.

 

 

För mer information:

Maria Carlsson, pressekreterare

076-816 53 68

 

Vänsterpartiets presstjänst:

070-620 00 64 (ej SMS)